No Limit Street Art har idag tilldelats Borås Stadsbyggnadspris i kategorin ”mark, landskap och stadsmiljö” under en prisutdelningsceremoni i Orangeriet i centrala Borås. Priset delas ut vart tredje år och lyfter goda exempel inom arkitektur och stadsbyggnad i Borås.

– Jag är väldigt glad, stolt men också ganska överraskad. När vi började arbeta med No Limit kunde nog ingen i sin vildaste fantasi gissa att det skulle leda till ett sådant här erkännande och ett stadsbyggnadspris. Att få sprida det här till de medverkande konstnärerna och fastighetsägarna blir en angenäm arbetsuppgift och jag hoppas att de verkligen tar åt sig äran, var och en, säger Stina Hallhagen, projektledare No Limit Street Art.

– Förutom att många människor älskar konsten som skapades under No Limit är det här kanske det finaste omdöme man kan få för en gatukonstfestival. Det visar verkligen vad konst i det offentliga rummet kan åstadkomma. Jag känner mig hedrad, glad och tacksamma över att vara en del i en helhet som kan skapa en så positiv förändring av stadsbilden i en stad, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

Juryns motivering:
Street art-festivalen som uppskattades så mycket att målningarna blir kvar under flera år. De fantasifulla bilderna på husfasaderna tillför en stimulerande och ny dimension till stadslandskapet. Konstverken bidrar också till att förstärka intresset för stadsrummet.

Arrangör: BoråsBorås AB
Kurator: Shai Dahan
Konstnärer: Kobra, Etam Cru, Ekta, Carolina Falkholt, The London Police, Peeta, Ollio, ECB, Isaac Cordal, Natalia Rak, Nira Dahan, Simple, Appear37.
Fastighetsägare: Åtta Hus AB, NQ Fastigheter AB, CA Fastigheter AB, Stadsporten AB, Harry Sjögren AB, BRF Svanen, Borås Stad, Tekniska Förvaltningen, Charmilla AB, Andersson & Falk Fastigheter, Marie-Louise Johansson.

Fakta om Stadsbyggnadspriset
Priset delas ut vart tredje år av Samhällsbyggnadsnämnden i Borås stad. Syftet med priset är att uppmärksamma och lyfta fram goda förebilder inom arkitektur och stadsbyggnad i Borås. Till sitt stöd för utdelning av priset har nämnden en jury som består av Samhällsbyggnadsnämndens presidium, tjänstemän inom kommunen samt representanter från media och den byggande världen.

2015 nominerades kandidater inom kategorierna:
– Bostadshus
– Näringsfastighet
– Mark, landskap och stadsmiljö
– Ombyggnad och restaurering
– Offentlig byggnad

Mer information:
– Stina Hallhagen, projektledare No Limit Street Art, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare No Limit Street Art, 072-174 85 85