joe_finished

Joe Iurato för No Limit Borås. Joe placerade också ut ett stort antal stencilmålade träfigurer runt om i Borås. Foto: Henrik Haven

Han använder sig av papper som skurits ut för hand och sprayfärg för att skapa monster och former – en modern anpassning till den tidiga tryckprocessen. Hans konst handlar om att utforska och dokumentera personliga erfarenheter. Det är hans historier och han väljer hur han vill berätta dem. Placeringen av konstverken väljs så att de kan smälta in i stadsmiljön och bli en del av historien.

Förutom offentlig konst och konst som hängs på gallerier, arbetar han även kommersiellt. Han har tidigare haft kunder som Adidas, ESPN, Nike, the NBA, NBC’s Sunday Night Football, Sprite, The New York Racing Association, Mike Tyson’s Iron Mike Productions och Space Ibiza/NYC. Joe Iurato bor i New Jersey.

More about Joe Iurato: Facebook – Webb – Instagram – Twitter – Flickr