intifinished

INTI – Hand Labor för No Limit Borås. Foto: Björn Linder

Muralist som sedan 15 års ålder ägnat sig åt gatukost, speciellt graffiti. Under samma tid studerade han på Viña del Mar konstskola. Trots att han i början fick kritik för sitt konstnärliga uttyck i det offentliga rummet, fick hans konstverk pryda Valparaisos gator och byggnader. Idag finns hans konstverk spridda i städer över hela världen.

Idag lever Inti i Paris och han har etablerat sig som ett riktmärke när det gäller gatukonst, väggmålningar och internationell graffiti. Han blir ständigt inbjuden för att delta i festivaler och utställningar med anknytning till avantgardistisk konst i Sydamerika, Europa och USA.

Intis verk är till stor del inspirerade av förkolombianska och andinska kulturer och i sina verk tar han till vara på och omdefinierar ikonografi och symboler som är både gamla och nutida.

För närvarande kan vi hitta hans målningar i vitt skilda länder såsom Libanon, Norge, Bolivia, Polen, Puerto Rico, Frankrike, Kanada med flera. Listan blir längre och längre i takt med hans ständiga resande för nya uppdrag.

Vi kan se skapelser som fötts ur en lång historia, som började med teater- och cirkuskaraktärer i hans tidiga graffitiverk och som sedan följdes av en fas där han vill plocka fram det heliga, det festliga, det stridslystna. Skapeleserna är tankeväckande och visar tydlig påverkan av textiler från Anderna och förkolombiansk design, färgerna från karnevaler och festivaler, protestandan från ursprungsbefolkningen, och den kulturella synkretism som formar det nuvarande amerikanska samhället och honom själv.

Inti föddes i Valparasio i November 1982. Han studerade vid ”School of Fine Arts” i Viña del Mar och hans egna intressen ledde honom till en fördjupning i förkolombianska kulturer med inriktning på hur dessa kulturer etablerades under inflytande av den kolonialiserande kontinenten.

Inti upptäckte latinska karaktärer som Kusillo, Ekeko, Kollón och Pepino (gurka), bland andra; karaktärer som utan att förlora sin lekfullhet och karnevalsliknande sida, förblev heliga och en del av religiösa ceremonier på platser med stor inflytande från sina “latinamerikanska anor” – för att ge det ett namn. För honom var de en perfekt representation av den religiösa och kulturella synkretismen för folket i världsdelen och därmed också för honom själv. En knutpunkt mellan hans chilensk-Latinska identitet och det arbete han hade utvecklat i åratal på gatorna.

Mer information om INTI: Facebook – Instagram