Artur Bordalo A.K.A. Bordalo II
Föddes 1987 i Lissabon och spenderade sin ungdom mellan att se på när farfar – målaren Real Bordalo – när han arbetade med sina akvareller. Det kompletterades med att följa, och skaffa sig erfarenheter från de illegala graffitiutövarna. Efter ett tag utvecklades intrycken och motivationen till en konstform för att kanalisera den egna oron och det ekologiska samvetet. Genom en serie av verk skapade av sopor, avfall och föroreningar återskapas bilder av naturen.

Bekräftelse är viktigt, men det handlar i huvudsak om aktivism för att dra uppmärksamhet till och öka medvetenheten om det faktum att mänskligheten, med sina komsumtionsvanor, förstör världen för oss själva och alla andra fantastiska varelser som finns på vår jord.

Stora skräpdjur
“Big Trash Animals” är en serie av konstverk som syftar till att uppmärksamma ett aktuellt problem som sannolikt kommer att glömmas bort, bli trivialt eller ett nödvändigt ont. Problemet handlar om produktionsavfall, material som inte återanvänds, föroreningar och den samlade effekten på planeten.

Tanken är att skildra naturen själv, i detta fall i form av djur skapade av de typer av material som orsakar stor påverkan för djuren och miljön. Verken är byggda av förbrukat material som hittats i ödemark, övergivna fabriker, på rent slumpmässiga platser eller genom företag som genomgått en återvinningsprocess.

Skadade stötfångare, brända soptunnor, däck och apparater av olika slag är några av de objekt som kan identifieras när man synar verken närmare. De kamouflerar resultatet av våra vanor med lite ekologisk och social medvetenhet.

Mer information om Bordalo II
bordaloii.com
facebook.com/bordaloii
instagram.com/b0rdalo_ii