Curator of No Limit Borås in DI Weekend

November 15, 2013By No Limit BoråsShai dahan

Today our curator Shai Dahan is featured in DI Weekend (Dagens Industri, weekend edition) with 6 pages and cover storie. A lot of talk about the love of art, street art in particular and of course No Limit Borås.

Unfortunately the article is behind a pay wall on DI and only available in print and online for subscribers. We give you a sneak peak here and hope that you´ll rush to you local newsstand to try to get a paper.

Curator of No Limit Borås, Shai Dahan, featured with 6 pages in DI Weekend
Curator of No Limit Borås, Shai Dahan, featured with 6 pages in DI Weekend

 

This is No Limit

November 14, 2013By No Limit BoråsPressrelease

Street Art Festival in Borås 4th-6th of September 2014 – the first of its kind in Sweden
Swedens first Street Art Festival ”No Limit” will take place in Borås on the 4th-6th of September. The festival is organized by BoråsBorås AB and Borås Konstmuseum. The initiator and artistic director is the local street artist Shai Dahan. Now that around ten artist are booked for the festival and even more walls are secured we are exited to release the news about the festival taking place. No Limit will take place in public spaces throughout Borås.

– ”The purpose of ”No Limit” is not only to make murals but also the have the possibility to exhibit art from different backgrounds and cultures. The artists taking part are from many different parts of the world. We have just started and the dedication and commitment from the private property owners and city council is amazing”, says Shai Dahan Artistic Director No Limit.

”No Limit” will be an extension of Borås international sculpture biennale 2014.  To organize it during autumn will also give us the possibility to show off Borås to the students of our University of Borås as a city of diversity and culture for the youth.

– To present Swedens first Street Art Festival taking place in Borås feels very positive and exciting. We hope it will attract a lot of interest and visitors but also see the possibility for a high media exposure, says Helena Alcenius MD BoråsBoråsAB.

Artists – No Limit:
– BLEK LE RAT (France)
– CAROLINA FALKHOLT (Sweden)
– ECB (Germany)
– EKTA (Sweden)
– ETAM CRU (Poland)
– INTI (Chile)
– ISSAC CORDAL (Spain)
– OLLIO (Sweden)
– PEETA (Italy)
– THE LONDON POLICE (Holland)

Contact:
– Helena Alcenius, Managing Director BoråsBorås, +46 705-41 54 44
– Stina Hallhagen, Project Manager BoråsBorås, +46 734-15 36 59
– Pontus Hammarén, Museum Director Borås Konstmuseum, +46 768-88 76 81
– Shai Dahan, Artistic Director, +46 721-74 85 85

Pressrelease (only in Swedish)

November 8, 2013By No Limit BoråsPressrelease

Sveriges första Street Art Festival No Limit går av stapeln torsdagen den 4 september 2014 och pågår i tre dagar. Festivalen arrangeras av BoråsBorås AB och Borås Konstmuseum. Initiativtagare och konstnärlig ledare är den lokala gatukonstnären Shai Dahan. Nu när ett tiotal konstnärer är klara och ännu fler väggar är spikade vågar vi gå ut med nyheten. Festivalen äger rum i den offentliga miljön runt om i Borås.

– Syftet med ”No Limit” är inte bara att göra väggmålningar utan även att få möjlighet att visa upp konst från olika bakgrunder och kulturer. Konstnärerna kommer från olika delar världen. Vi är bara i startskedet men engagemanget mellan privata fastighetsägare och de kommunala instanserna är fantastiska, säger Shai Dahan konstnärlig ledare No Limit.

No Limit blir en förlängning till Borås Internationella Skulpturbiennal 2014. Att lägga festivalen på hösten ger även en möjlighet visa upp Borås som en ung kulturstad för alla högskolans studenter.

– Att kunna presentera Sveriges första Street Art Festival i Borås känns mycket positivt. Vi hoppas att den kommer att locka besökare men ser också en möjlighet till en medial uppmärksamhet, menar Helena Alcenius VD BoråsBorås AB.

Konstnärer klara för No Limit:
– BLEK LE RAT (Frankrike)
– CAROLINA FALKHOLT (Sverige)
– ECB (Tyskland)
– EKTA (Sverige)
– ETAM CRU (Polen)
– ISSAC CORDAL (Spanien)
– OLLIO (Sverige)
– PEETA (Italien)
– THE LONDON POLICE (Holland)

Kontakt:
– Helena Alcenius, VD BoråsBorås, 0705-41 54 44
– Stina Hallhagen, projektledare BoråsBorås, 0734-15 36 59
– Pontus Hammarén, museichef Borås Konstmuseum, 0768-88 76 81
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 0721-74 85 85

Line up – No Limit Borås

September 19, 2013By No Limit BoråsUncategorized

No Limit Festival is the first Street-Art festival to be curated in Sweden. The festival will be hosted in the city of Borås in September 2014.

The first annual No Limit Festival artists include (alphabetically) :
– Blek Le Rat
– Carolina Falkholt
– ECB
– Ekta
– Etam Cru
– Inti
– Isaac Cordal
– The London Police
– Natalia Rak
– Ollio
– Peeta

The festival will be hosted on September 4,5 and 6 in the city of Borås. For more info, please follow us as we will update this page regularly.