Stort PR-värde och idel nöjda besökare när No Limit sammanfattas

November 20, 2014By No Limit BoråsPressrelease

Att No Limit Street Art Borås blivit ett succé och har förstärkt Borås som kulturstad är det nog inget tvivel om. Nu kan vi presentera ytterligare siffror som visar på positiva effekter kring evenemanget.

När No Limit nu sammanfattas finns två mätningar som underlag, dels en Turistekonomisk mätning genomförd av Resurs, dels en mätning av mediegenomslaget från Retriever. Nedan presenteras några kortfakta, mer siffror finns att tillgå i rapporterna som bifogas pressmeddelandet.

– Den totala spridningen av No Limit samt glädjen och stoltheten bland boråsarna tror jag aldrig vi kan mäta eller överblicka fullt ut, men de båda nya mätningarna visar på idel positiva besökare och siffror, vilket känns väldigt bra. Det postas fortfarande bloggar, facebookinlägg och nya instagrambilder nästan dagligen så i den sfären är No Limit långt ifrån över, säger projektledare Stina Hallhagen.

  • 5-7 september besöktes No Limit av 12.300 personer, varav 23% var turister
  • Besökarna övernattade i snitt 3,5 nätter
  • De turistekonomiska effekterna uppgick till 1,4 miljoner kronor
  • För 99% uppfyllde No Limit förväntningarna (5,8 på en 6-gradig skala)
  • 218 redaktionella inslag med en räckvidd på 12.340.000
  • Uppskattat annonsvärde för redaktionella inslag; 6.493.585 kr

– Man bär med sig många positiva minnen från No Limit. Vädret, alla människor på stan med blicken mot husfasader och leenden på läpparna samt atmosfären kommer för alltid ha en särskild plats i mitt minne. Att vi fick exponering i Huffington Post (med en presumtiv läsarskara på 86 miljoner människor) är stort. Det tillsammans med att vi nu, på en direkt förfrågan från Google, kommer med i deras satsning ”Google Cultural Institute” bland samlingar av världsarv, historiska ögonblick och internationellt erkända museer, är verkligen delar som ytterligare stärker stoltheten kring No Limit, fortsätter Stina Hallhagen.

Mer information
Stina Hallhagen, projektledare BoråsBorås TME AB, 0734-15 36 59