Think Space Gallery “There are No Limits”

August 30, 2017By No Limit BoråsUncategorized

 

Under No Limit Borås arrangerar Thinkspace Gallery ett pop up galleri med titeln "There are No Limits" i centrala Borås, på Stora Brogatan 12. I galleriet får du möjlighet att se och köpa originalkonst av konstnärer från No Limit Street Art 2017, konstnärer från tidigare års festivaler samt fantastiska konstnärer i övrigt från hela världen.

Öppettider
Vernissage: Torsdag 7 september 18.00-22.00
Fredag 8 september 10.00-18.00
Lördag 9 september 10.00-18.00
Söndag 10 september 10.00-15.00

Medverkande konstnärer:
Bordalo II
C215
Carl Cashman
Collin van der Sluijs
Curiot
Drew Merritt
EINE
Ekundayo
Fintan Magee
Gaia
Gemma O’Brien
Icy and Sot
Isaac Cordal
James Reka
Jana & JS
Jaune
Jeremy Fish
Juan Travieso
Kaili Smith
Lakwena
Linnea Strid
Lonac
Mando Marie
Nevercrew
Nosego
OakOak
Okuda
NeSpoon
Peeta
PichiAvo
Saner
Sepe
Sergio Garcia
Shai Dahan
Snik
Strook
Super A
Telmo Miel
WK Interact

Huvudpartners:

Partners

Medverkande:

Thinkspace Gallery curates “There are No Limits”

August 30, 2017By No Limit BoråsUncategorized

During No Limit Borås Thinkspace Gallery will curate the pop up art exhibition "There are No Limits" in central Borås, at Stora Brogatan 12. At the gallery you will be able to see and by original art by artists from No Limit Street Art 2017, artists from earlier years festivals and a bunch of other super talented artists from around the globe

Opening hours
Opening Reception: Thursday September 7th 6pm-10pm
10am-6pm | Friday, September 8th
10am-6pm | Saturday, September 9th
10am-3pm | Sunday, September 10th

Featuring works from:
Bordalo II
C215
Carl Cashman
Collin van der Sluijs
Curiot
Drew Merritt
EINE
Ekundayo
Fintan Magee
Gaia
Gemma O’Brien
Icy and Sot
Isaac Cordal
James Reka
Jana & JS
Jaune
Jeremy Fish
Juan Travieso
Kaili Smith
Lakwena
Linnea Strid
Lonac
Mando Marie
Nevercrew
Nosego
OakOak
Okuda
NeSpoon
Peeta
PichiAvo
Saner
Sepe
Sergio Garcia
Shai Dahan
Snik
Strook
Super A
Telmo Miel
WK Interact

THINKSPACE GALLERY
Founded in Los Angeles in 2005, and located in the Culver City art district since 2009, Thinkspace was established with a commitment to the promotion and dissemination of young and emerging art. The gallery is a catalytic conduit for the emerging New Contemporary art scene, and is dedicated to the exposure of its tenets and its artists. This movement, straddled between popular culture, graphic art, design and street art, is subject to steadily increasing global expansion, and is in need of institutional advocates.

Thinkspace is positioned to create opportunities and a visible platform for its recognition and proliferation. The movement is young, but significant, and Thinkspace’s aim is to establish both a curatorial forum and a collector base for its output. As an institution, Thinkspace is committed to vision, risk, and the exceptional talents that wield it. From the streets, to the gallery, from the “margins”, to the white cube, Thinkspace is re-envisioning what it means to be “institutional”. As a haven for talent, and a venue founded in passion, conviction, and community, the gallery’s mandate is rooted in projections for its future longevity. We intend to be a vehicle for the talents we vet for year’s to come, and are passionate advocates for their vision and their dreams.

Main partners

Partners

Participants

No Limit representerat i appen Street Art Cities

August 29, 2017By No Limit BoråsUncategorized

Allt började med en dedikerad street art “jägare” som dokumenterade de lokala verken i Heerlen på en websida. Mötet med likasinnade människor ledde till en gigantisk community som i förlängningen blev Street Art Cities.

När websidan för Street Art Heerlen fick viral spridning och folk började fråga efter guidade turer, förstod teamet bakom sajten snabbt vikten av en mobilapp som kunde ge information och leda besökare runt bland verken. Hela storyn får du på Street Art Cities blogg.

No Limit gick i princip samma väg, men varför skapa en egen app när man kan vara del av ett världsomspännande nätverk med dedikerade människor som vill visa upp de bästa verken från hela världen? Eftersom vi tidigt fick en förfrågan om att ingå i den webbaserade versionen var svaret på frågan om vi vill ingå i ett partnerskap kring appen, ett solklart JA!

Appen och vårt innehåll utvecklas löpande men platserna/väggarna finns med redan från början. Ladda ner appen idag. Sjävklart finns den för både iPhone och Android.

No Limit is featured in the Street Art Cities app

August 29, 2017By No Limit BoråsUncategorized

It all started with one street art hunter, documenting the local scene in Heerlen on a website, but meeting likeminded people turned it into a huge community, which then became Street Art Cities.

Once Street Art Heerlen website went viral and people started to demanding for street art tours, the team quickly realized the importance of a mobile application which could give all the required information and routes with street art pieces. Full story at the Street Art Cities blogg.

No Limit pretty much went the same way, but why create an app of our own when you could be part of an international dedicated community showing the best of street art around the globe? As we early got a request to put our pieces in the database for the website the answear for a partnership about the app was as solid YES!

App and our content is subject for continuous development but all the spots are featured right away. Download it today and enjoy. Of course it´s available for both iPhone and Android.

Digital fresco painting during No Limit Street Art Borås

August 7, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Photo: YOKE ApS

During No Limit Street Art, curious creatives are invited to try digital fresco painting, and what might fit better than doing big-scale, in a church?

“It is a close collaboration with the Swedish church in Borås and, above all, vicar Stefan Hiller who made it possible. It’s hard to imagine a more pampering and more suitable environment for this activity, and we are very pleased to be able to host the activity in Caroli church, “says Stina Hallhagen, Project Manager No Limit Street Art.

The activity is based on a special technique developed by a Danish agency* focusing on digital design and specializing in interactive design and AV solutions for museums, all over the world.

“It works a bit like a giant book of paint. Streaked outlines are projected on the wall and anyone who wants to try uses a regular brush, directly against the wall. The brush movement is recorded, processed and in the projection a classic frieze appears at the same moment as the brush is moved. I think there will be a lot of people who are curious about this and want to test, “Stina continues.

“It’s not exactly every day a new fresco is being created, so it feels fun, new and somehow classical. Italian fresco means “fresh” or in Swedish “fräsch” if you want to be a little modern. The image of the Swedish Church in Borås as modern and fresh we would like to stand for, although the church will of course also carry important basic messages. I hope and believe that this will involve many brand new visitors in the beautiful Caroli church, “says Stefan Hiller, vicar, the Swedish Church of Borås.

The digital fresco painting can be tried Saturday and Sunday 9-10 September in Caroli church between 12.00-18.00 both days.

(Source Wikipedia) Painting al fresco, fresco painting, fresco, is a limestone painting on wet plaster.
The term comes from Italian fresco, which means “on fresh [wall]”. With fresco technology, powdered pigments are mixed with water, which is painted directly on damp, freshly ground lime pads. First, a coarse stock layer is added to dry, and then a layer of finer lime, which is the basis for the painting. The thin plaster layer is laid on a small area at a time, as much as expected to be painted before the pad dried, since the painting can not be changed after the pad has dried.

More information:
Stina Hallhagen, Project Manager No Limit Street Art, 0734-32 75 05

*The installation is part of a larger exhibition at The Skovgaard Museum in Viborg, Denmark and is created by YOKE, a Danish digital design agency

Main partners:

Partners:

Participants:

​Digital freskomålning i Caroli kyrka under No Limit Street Art

August 7, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Foto: YOKE ApS

Under No Limit Street Art bjuds nyfikna kreativa till att prova digital freskomålning och vad kan väl passa bättre än att göra det storskaligt, i en kyrka?

– Det är ett nära samarbete med Svenska kyrkan i Borås och framförallt kyrkoherde Stefan Hiller som gjort det hela möjligt. Det är svårt att tänka sig en pampigare och mer passande miljö för den här aktiviteten och vi är väldigt glada att man upplåter Caroli kyrka för ändamålet, säger Stina Hallhagen, projektledare No Limit Street Art.

Aktiviteten bygger på en särskild teknik utvecklad av en dansk byrå* som inriktat sig på digital design och är specialiserade på interaktionsdesign och AV-lösningar för museum, över hela världen.

– Det fungerar lite som en gigantisk målarbok. Streckade outlines projiceras på väggen och den som vill prova använder en vanlig pensel, direkt mot väggen. Penselrörelsen registreras, processas och i projektionen framträder en klassisk fresk i samma ögonblick som man flyttar penseln. Jag tror att det kommer vara mängder av människor som är nyfikna på det här och vill testa, fortsätter Stina.

– Det är ju inte precis var dag det skapas en ny fresk så det här känns både roligt, nytt och på något sätt klassiskt. Italienskans fresco betyder ju ”på färsk” eller fräsch om man vill vara lite modern. Den bilden av Svenska kyrkan i Borås som modern och fräsch vill vi gärna stå för, även om kyrkan naturligtvis också ska bära viktiga grundläggande budskap. Jag hoppas och tror att det här kommer innebära många helt nya besökare i vackra Caroli kyrka, säger Stefan Hiller, kyrkoherde Svenska kyrkan, Borås.

Den digitala freskomålningen kan man prova lördag och söndag den 9-10 september i Caroli kyrka mellan kl 12.00-18.00 båda dagarna.

(Källa Wikipedia) Målning al fresco, freskomålning, fresk, är en kalkmålning på våt puts.
Termen kommer av italienskans fresco, vilket betyder “på färsk [mur]”. Med freskoteknik används pulvriserat färgpigment blandat med vatten, som målas direkt på fuktig, nylagd kalkputs. Först läggs ett grovputslager att torka, och därefter ett lager med finare kalkputs, vilket är den egentliga grunden för målningen. Finputslagret läggs på ett litet område i taget, så mycket som beräknas kunna målas innan putsen torkat, eftersom målningen inte kan ändras efter det att putsen torkat.

Mer information:
Stina Hallhagen, projektledare No Limit Street Art, 0734-32 75 05

*Installationen är ursprungligen en del av en större utställning på Skovgaard museet i Viborg, Danmark och är skapad av YOKE, en dansk digitalbyrå.

Huvudpartners:

Partners:

Medverkande: