Big trash animals by Bordalo II part of No Limit Street Art

March 28, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Artur Bordalo was born in 1987 in Lissabon and the interest of art was inspired by watching his grandfather, the painter Real Bordalo, working with his water colors. Gradually the art developed to a channeling of the artists worries and ecological conscience. Artur says acknowledgement is important but the main role for his art is a sort of activism to call attention to and raise awareness to the fact that humanity, with its disposable habits, is destroying the world.

Bordalo´s works are built with end-of-life materials such as damaged bumpers, burnt garbage cans, tires usually found in wastelands, abandoned factories or obtained from companies going through a recycling process.

– I´m really happy that were able to get Bordalo to Borås and No Limit. He creates really interesting pieces of art and his art sends a very important message about how we treat the world that we all share. Bordalo has attracted great attention to his artwork and I´m looking forward to see what he can create in Borås, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– Bordalo adds a new dimension to street art for me. Working with materials and things that normally got no value, he turns it in to beautiful and very memorable art that can be of great importance for the future. I think the piece of Bardolo in Borås will be admired and enjoyed by both young and old, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Bordalo II
bordaloii.com
facebook.com/bordaloii
instagram.com/b0rdalo_ii

More information about No Limit:
– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator

Stora skräpdjur av Bordalo II blir del av No Limit Street Art

March 28, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Artur Bordalo föddes 1987 i Lissabon och spenderade stor del av sin ungdom med att se på när farfar – målaren Real Bordalo – när han arbetade med sina akvareller. Det kompletterades med att följa, och skaffa sig erfarenheter från de illegala graffitiutövarna. Artur säger att bekräftelse är viktigt, men det huvudsakliga syftet för hans konst är en sorts aktivism för att dra uppmärksamhet till och öka medvetenheten om det faktum att mänskligheten, med sina konsumtionsvanor, förstör världen för oss själva och alla andra fantastiska varelser som finns på vår jord.

Bordalos verk skapas med material som nått slutet på sin livscykel, t ex skadade stötfångare, brända soptunnor eller däck och ofta hittar han materialet i ödemarker, övergivna fabriker eller på företag som genomgår en förnyelseprocess.

– Jag är väldigt glad över att vi lyckats få Bordalo till Borås och No Limit. Han skapar verkligt intressant konst med ett väldigt viktigt budskap om hur vi faktiskt hanterar den jord vi alla delar. Bordalo har fått stor uppmärksamhet för sina verk och jag ser fram emot att få följa processen och se vad han skapar i Borås, säger Shai Dahan, kurator för No Limit Street Art.

– För mig är det här ytterligare en dimension av gatukonst. Bordalo jobbar med material som normalt sett inte har något värde för andra, sådan man bara vill bli av med. Av det gör han vacker och synnerligen tänkvärd konst som kan vara av stort vikt för framtiden. Jag tror att det han skapar i Borås kommer att uppskattas av både unga och gamla, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Bordalo II
bordaloii.com
facebook.com/bordaloii
instagram.com/b0rdalo_ii

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator

Boka din guidning under No Limit 2017

March 22, 2017By No Limit BoråsUncategorized

Följ med på en guidning bland de verk som har skapats eller fortfarande håller på att växa fram under No Limit Street Art 2017. Den här guidningen fokuserar på nya verk, men helt säkert kommer vi på vår vandring att passera några verk från tidigare festvialer.

Våra kunniga guider tar dig med på en promenad genom staden under ca 1,5 timma där vi berättar om No Limit, verken, konstnärerna och street art kulturen.

No Limit såg dagens ljus första gången 2014 och har sedan dess bjudit in internationellt erkända gatukonstnärer för att förvandla Borås till ett gigantiskt utomhusgalleri. I dag finns verk i form av alltifrån små installationer och skulpturer till gigantiska muralmålningar som spänner över mer än 500 kvadratmeter på sjuvåningsbyggnader.

Guidningen utgår från Textile Fashion Center (Skaraborgsvägen 3) och kostar 60 kr/person (barn- och ungdom under 18 år medföljer kostnadsfritt och behöver inte boka biljett). Guidningen pågår ca 1,5 timma och omfattar en promenad om ca 4 km, barnvagn är hanterbart utmed turen. Biljetter till guidningen köper du på ticketmaster.se, på Borås Turistbyrå eller på plats i samband med guidningen i mån av plats.

För att säkerställa kvalitén på guidningen tar vi inte fler än 40 deltagare i varje grupp, därför ber vi större grupper, skolklasser och liknande ta en direktkontakt med oss via tourist@boras.com, 033-35 70 90 för att boka specifika guidningar. Vi utökar utbudet av guidningar i takt med att befintliga får en hög bokningsgrad.

No Limit 2017 guided tour

March 22, 2017By No Limit BoråsUncategorized

Join us at a guided tour among the pieces created or still work in progress during No Limit Street Art 2017. This tour focuses at artwork from this years festival but for sure we will pass some of the creations from earlier years.

Our knowledgeable guides take you for a walk through the city for approximately 1,5 h where you get information about the festival, the pieces, the artists and the street art culture.

The first festival were held in 2014 and since then internationally well known street artists has been invited to participate in the transformation of Borås to a gigant outdoor gallery. Today there´s pieces in all forms, from small installations and sculptures to large scale murals covering more than 500 sqm at seven storey buildings.

The tour departs from Textile Fashion Center (Skaraborgsvägen 3), lasts for about 1,5 h and comprises a walk for about 4 kilometers. The path is accessible for strollers. Tickets are available to a cost of 60 SEK/person (childrens and adolescents, under 18 years, participates free of charge) at ticketmaster.se, at Borås Tourist Center or at the starting point subject to availability.

To ensure the quality of our guided tours we accept groups no larger than 40 participants in each. Therefor we kindly ask you to contact us directly, for booking of larger groups, school classes etc, tourist@boras.com, +46 33 35 70 90. We enhance the range of tours as the reservation grade gets high on the existing tours.