New year – new festival – new look

February 15, 2017By No Limit BoråsUncategorized

No Limit Street art is back September 3-10 of September. For each year we´ve developed the graphic design for the festival. Here´s the design for the 2017 festival and a short quote from our graphic designer, Rolf Weinemo.

”The fact that No Limit has meant that a grey wall or an empty space turns into a flourishing zone of colour, vitality and inspiration is something that I wanted to capture in the communication of No Limit 2017. These pieces of art has found their right spots in the city and in our hearts.

Like the asphalt flower breaking through the ground we are reminded not to live small but to dream big. We all need ”flowers” like that in our lives.”

 

Nytt år – ny festival – nytt utseende

February 15, 2017By No Limit BoråsUncategorized

No Limit Street art är tillbaka 3-10 september. Varje år har vi utvecklat det grafiska uttrycket för festivalen. Här ser du 2017 års utseende tillsammans med några korta citat från vår AD, Rolf Weinemo.

“Det faktum att No Limit har inneburit att en grå vägg eller en öde plats förvandlas till en zon av färg, livskraft och inspiration är något jag ville ta vara på i kommunikationen kring No Limit 2017. De här konstverken har hittat sina rätta platser i staden och i våra hjärtan.

Likt asfaltsblomman som bryter upp genom marken blir vi påminda om att inte leva smått utan att drömma stort. Vi behöver alla ”blommor” som dessa i våra liv.”