Här är kartan till upplevelsen – No Limit Street Art

August 31, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

Alla väggar och platser är klara och har parats ihop med respektive konstnär. Nu börjar återigen förvandlingen av Borås mot ett gigantiskt utomhusgalleri. Här är kartan som tar dig runt bland verken, visar platserna och väggarna som målas samt ger dig information om allt som händer under festivalen.

– Det känns jättebra att kunna presentera hela kartan nu. Trots att jag är så involverad i allt som händer blir jag fascinerad när jag ser alla punkter på kartan där Borås kommer prydas med street art. Kartan fyller en central roll för många besökare, förra året delade vi ut 7.000 kartor under festivaldagarna men jag tror det blir mer i år. Även om många väljer att följa med på en gratis guidning vill man väldigt gärna ha kartan för att kunna uppleva verken igen på egen hand, säger projektledare Stina Hallhagen.

Den tryckta kartan finns att hämta (från och med tisdag 1 september) på Borås Turistbyrå, Textile Fashion Center samt vid informationsskyltar invid varje påbörjat verk.

– Det har varit en hel del spekulationer kring exakt vilka väggar och platser som kommer målas under årets festival och självklart även av vilken konstnär. Det är jättekul med alla gissningar och vi har valt att släppa en vägg/plats ena dagen och den aktuella konstnären dagen efter. Det bygger upp förväntningarna och skapar spänning. Bästa sättet att följa allt som händer under festivalen är nolimitboras.com och våra sociala kanaler som uppdateras löpande med bilder och information säger Anders Kihl, digital marknadsförare, No Limit.

Kartor (båda varianterna innehåller platser/väggar för 2014 och 2015)
– Digital karta (uppdateras löpande)
– Karta för nerladdning (PDF)

Preliminära datum då konstnärerna börjar skapa
(startdatumen kan förändras – håll dig uppdaterad på vår nolimitboras och vår facebooksida för senaste nytt)

 

 • 23 augusti, Laurence Vallières (har redan börjat)
 • 30 augusti, DALeast, (har redan börjat)
 • 31 augusti, David Zinn (har redan börjat)
 • 1 september, Inti, Curiot, Dulk, Logan Hicks
 • 2 september, Pichi&Avo, Robert Proch, Joe Iurato
 • 3 september, Tristan Eaton

No Limit 2015 kommer erbjuda alltifrån storskaliga muralmålningar, små träfigurer och stencilkonst till konst skapad med kritor. Festivalen 2014 fick stort mediagenomslag både i nationell och internationell media såväl digitalt som i tryckt form. No Limit är numera också med på Google Cultural Institute.

 

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

No Limit Street art arrangeras i samarbete mellan BoråsBorås TME AB och Kulturförvaltningen, Borås Stad. Festivalen är delvis finansierad av Västra Götalandsregionen.

Mer information No Limit:
nolimitboras.com
facebook.com/nolimitboras
twitter.com/nolimitboras
instagram.com/nolimitboras

Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

Pressbilder för användning i redaktionella sammanhang (CC-BY Anders Kihl, No Limit Borås) kommer att publiceras löpande. Har du särskilda önskemål om pressmaterial, kontakta Anders Kihl, 0734-15 32 04

Here´s the map to the experience – No Limit Street Art

August 31, 2015By No Limit BoråsPressrelease

All walls and spots are now ready and paired with it´s artist. Borås once again transforms into a gigant outdoor gallery. Our map shows the walls, the spots and gives you information about all things happening during the festival.

– It feels really good to be able to release the map now. Though I´m involved in most things happening I´m totally amazed when I see all walls/spots that will be covered with beautiful street art. Last year we handed out about 7.000 maps during the festival, this year I think it´ll be more. Although many choose to go on a free guided tour the map has a central role for people to relive the paintings on their own, says project manager Stina Hallhagen.

The printed map is avaliable (from Tuesday 1st of September) at the Tourist office, Textile Fashion Center and information signs besides every spot/wall where the artists working.

– It has been a lot of speculations about which walls and spots that´ll be used for this years festival, and of course which artist who will be represented on the walls. All the guessing had been real fun and we´ve choosed to release one wall every other day and pair it with an artist the day after. It builds expectation and creates excitement. Best way to follow everything that happens during the festival is checking nolimitboras.com and all our social media channels on a regular basis, says Anders Kihl, digital media manager, No Limit.

Maps (both maps contains walls/spots for 2014 and 2015)
– Digital map (updated continously)
– Map for download (PDF-file)

Preliminary start dates for our artists
(could be subject to change – check our facebookpage for further notice)

 

 • 23rd of August, Laurence Vallières (already started)
 • 30th of August, DALeast, (already started)
 • 31st of August, David Zinn (already started)
 • 1st of September, Inti, Curiot, Dulk, Logan Hicks
 • 2nd of September, Pichi&Avo, Robert Proch, Joe Iurato
 • 3rd of September, Tristan Eaton

No Limit 2015 will offer everything from large scale murals, small wooden figurines and stencil art to chalk paint. The festival of 2014 got a lot of media coverage both in national and international online and printed media. No Limit Street Art Borås is now also part of Google Cultural Institute.

 

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

No Limit Street art is arranged as a cooperation between BoråsBorås TME AB and the culture department, the municipality of Borås. The festival is partly funded by Västra Götalandsregionen.

More information about No Limit:
nolimitboras.com
facebook.com/nolimitboras
twitter.com/nolimitboras
instagram.com/nolimitboras

Stina Hallhagen, project manager, +46 734-15 36 59
Shai Dahan, curator, +46 72-174 85 85

Press images for editorial use (CC-BY Anders Kihl, No Limit Borås) will be published constantly from now on. If not on spot and have special requests for press material, please contact Anders Kihl, +46 734-15 32 04

Premiär för food trucks i Borås City under No Limit Street Art

August 31, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

I samband med street art festivalen No Limit blir det premiär för food trucks i Borås. På Torggatan kommer fem olika food trucks ta plats ihop med ett mattält. Det blir allt från raw food till jamaicansk mat.

– Vi har länge velat utveckla stadskärnans utbud med food trucks och nu fick vi äntligen möjlighet. Vi hoppas att boråsarna tar tillfället i akt att prova maträtter som är nya för staden och med det breda utbudet så tror vi att det finns något som passar alla, menar projektledare Mikaela Persson, Borås City.

Matutbud food trucks/street food:

Jammin Soul/Jamaikansk mat
Med rötter i den jamaikanska matkulturen tillsammans med en känsla av soul och peace skapar Jammin en upplevelse som får tankarna till varmare breddgrader

Rollin’ Bistros/Långkok, burgare, wrap
”Good Food Feel Good” är Rollin’ Bistros motto och de tillagar allt från grunden med unika smaker och lokala råvaror. Resultatet blir ärlig mat med inslag från hela världen.

Clásico Food Truck/Argentisk mat med fokus på kött
Inspirationen kommer från Argentina och det serveras unik mat med mycket hög kvalitet från Pablo och Rafael.

Ekolokalt/Ekologiskt och vegetarisk samt rawfood
”Välkommen till ett sundare liv. För att bra mat är livkvalitét” Ekolokalt serverar helt vegetarisk och ekologisk mat som är färgstark både för öga och gom.

Oink Food Truck
Oinks koncept heter ”nose-to-tail” och innebär spännande mat från djurets alla delar. De hittar inspiration över hela världen och med råvaran i fokus försöker de ta tillvara på allt som går.

Habib Garme-Syri/Crepes
Klassiska mat- och efterrättscrepes.

Öppettider food trucks:
tors-lör 10-20
sön 10-18

Fler händelser på Stora Torget under No Limit
Dagligen 3-6 sept. – Galleriutställning – Medverkande konstnärer från No Limit 2014 och 2015 ställer tillsammans med The Scarlett Gallery ut originalkonst i en ledig butikslokal vid Stora Torget i Borås. Öppettider: Tor 11.00-16.00, Fre 11.00-20.00 (vernissage 18.00-20.00), lör-sön 11.00-18.00. Torggatan 21 (Stora Torget)

Lördag 5 sept. 10.00-18.00 Street music på Stora Torget/Stadsparken, presenteras av Komsjälsfestivalen.

Mer information:
Food trucks
– Mikaela Persson, projektledare Borås City, 0707-518121

No Limit
Stina Hallhagen, projektledare BoråsBorås, 0734-15 36 59

Food trucks are rollin´ in to Borås during No Limit Street Art

August 31, 2015By No Limit BoråsPressrelease

In connection with the street art festival No Limit there will be the premiere for food trucks in Borås. At Torggatan five different food trucks will take place together with food tents. There will be everything from raw food to Jamaican food.

– We have long wanted to develop the city center offerings with food trucks, and now we finally got the opportunity. We hope Borås are taking the opportunity to try foods that are new to the city. With its wide range, we believe that there is something to suit everyone, says project manager Mikaela Persson, Borås City.

Food trucks/street food:

Jammin Soul/Jamaican food
With it´s roots in the Jamaican food culture together with a feeling of soul and peace ”Jammin” creates an experience that takes ones thoughts to a warmer climate.

Rollin’ Bistros/slow cooking, burgers, wraps
”Good Food Feel Good” is the motto of Rollin’ Bistros and everything is cocked from scratch with unique flavours and from local products. Honest food with inspiration from the whole world.

Clásico Food Truck/Argentinian food with focus on meat
With inspiration from Argentina we serve unique food with very high quality. Greetings from Pablo and Rafael.

Ekolokalt/Ekologic, vegetarian and rawfood
A warm welcome to a healthier life – because good food is quality of life. We serve vegetarian and ecologic food that is colorful both according to the visual experience and by taste.

Oink Food Truck
The concept of Oink is ”nose-to-tail” which means exciting food from the whole animal. With inspiration from the whole world their aim is to take care of as much as possible from each individual animal.

Habib Garme-Syri/Crepes
Classic food and dessert crepes.

Opening hours – food trucks:
Thursday-Saturday 10 am to 20 pm
Sunday 10 am to 6 pm

More happenings in the main square during No Limit
Daily 3-6 of September – agligen 3-6 sept. – Gallery exhibition curated by The Scarlett Gallery. Original artworks by participating artists both from 2014 and 2015. Torggatan 21 (main square) Opening hours: Thursday 11 am to 4 pm, Friday 11 am to 8 pm (vernissage 6 pm to 8 pm) Saturday and Sunday 11 am to 6 pm.

Saturday September 5th. 10 am to 6 pm Street music Main Square/City park presented by the Komsjäls festival.

More information:

Food trucks
– Mikaela Persson, project manager Borås City, +46 707518121

No Limit
– Stina Hallhagen, project manager No Limit Street Art, +46 734-15 36 59

No Limit utökar utomhusgalleriet med galleriutställning inomhus

August 26, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

Genom The Scarlett Gallery kan No Limit nu presentera en galleriutställning med originalkonst av medverkande konstnärer både från 2014 och 2015 i Borås under årets festival.

Det tillfälliga galleriet kommer att inrymmas i en ledig butikslokal på Torggatan 21, vid Stora torget och drivas av Anthony Hill från The Scarlett Gallery.

– Vi är glada att kunna erbjuda en galleriutställning, med originalkonst från så många medverkande konstnärer både från 2014 och 2015. Jag är övertygad om att det ger ett stort mervärde, oavsett om man bara är nyfiket intresserad eller genuint överväger att köpa god konst, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare.

– Fler och bra kringarrangemang förmerar festivalen. Vi hade en önskan om en tillfällig galleriutställning redan förra året, men då var tiden för kort. Ihop med övriga kringarrangemang utökar galleriutställningen upplevelsen för No Limits publik och erbjuder mer att se för besökaren, säger projektledare Stina Hallhagen.

Medverkande konstnärer:
Laurence Vallières (2015)
Inti (2015)
Logan Hicks (2015)
DALeast (2015)
Joe Iurato (2015)
Dulk (2015)
David Zinn (2015)
Pichi&Avo (2015)
Curiot (2015)
Ollio (2014)
Issac Cordal (2014)
Peeta (2014)
Ekta (2014)
The London Police (2014)
Nira Dahan (2014)
Simple (2014)
Appear37/Adam Algotsson (2014)
Shai Dahan (2014)

Address: Torggatan 21 (Stora Torget/Main square)

Mer information och frågor om tillgängliga verk, kontakta Anthony Hill.

Öppettider:
Torsdag 3 september 11.00-18.00, Fredag 4 september 11.00-20.00 (vernissage 18.00-20.00), Lördag 5 september 11.00-18.00, Söndag 6 september 11.00-18.00.

No Limit 2015 kommer erbjuda alltifrån storskaliga muralmålningar, små träfigurer och stencilkonst till konst skapad med kritor. Festivalen 2014 fick stort mediagenomslag både i nationell och internationell media såväl digitalt som i tryckt form. No Limit är numera också med på Google Cultural Institute.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

No Limit Street art arrangeras i samarbete mellan BoråsBorås TME AB och Kulturförvaltningen, Borås Stad. Festivalen är delvis finansierad av Västra Götalandsregionen.

Mer information No Limit:
nolimitboras.com
facebook.com/nolimitboras
twitter.com/nolimitboras
instagram.com/nolimitboras

Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

Pressbilder för användning i redaktionella sammanhang (CC-BY Anders Kihl, No Limit Borås) kommer att publiceras löpande. Har du särskilda önskemål om pressmaterial, kontakta Anders Kihl, 0734-15 32 04

No Limit Street Art extends the outdoor gallery with and indoor pop-up art exhibition

August 26, 2015By No Limit BoråsPressrelease

Featuring artists from both 2014 and 2015 festival No Limit Street Art through The Scarlett Gallery will be able to host a gallery exhibition with original artworks in Borås during the festival.

The pop-up art exhibition will be held at Torggatan 21 (in a temporarily vacant shop premises) and will be ran and curated by Anthony Hill of The Scarlett Gallery.

– We´re very happy to be able to exhibit original artworks from so many of the participating artists from 2014 and 2015. I´m sure it adds a great value to the festival, either one is just curiously interested or seriously considering buying good art, says No Limit curator Shai Dahan.

– More and more good things are added to the festival. We wanted to do a gallery exhibition the first year, but the time was too short. Together with all other activites during the festival, this will enhance the experience to the audience of No Limit and offers even more to see, says project manager Stina Hallhagen.

Featured artists:
Laurence Vallières (2015)
Inti (2015)
Logan Hicks (2015)
DALeast (2015)
Joe Iurato (2015)
Dulk (2015)
David Zinn (2015)
Pichi&Avo (2015)
Curiot (2015)
Ollio (2014)
Issac Cordal (2014)
Peeta (2014)
Ekta (2014)
The London Police (2014)
Nira Dahan (2014)
Simple (2014)
Appear37/Adam Algotsson (2014)
Shai Dahan (2014)

Address: Torggatan 21 (Stora Torget/Main square)

Opening hours:
Thursday September 3rd: 11am to 6 pm
Friday, September 4th: 11 am to 8 pm, Opening reception 6 pm to 8 pm
Saturday: September 5th 11 am to 6 pm
Sunday: September 6th 11am to 6 pm

For info and enquiries about art availability, please contact Anthony Hill.

No Limit 2015 will offer everything from large scale murals, small wooden figurines and stencil art to chalk paint. The festival of 2014 got a lot of media coverage both in national and international online and printed media. No Limit Street Art Borås is now also part of Google Cultural Institute.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

No Limit Street art is arranged as a cooperation between BoråsBorås TME AB and the culture department, the municipality of Borås. The festival is partly funded by Västra Götalandsregionen.

More information about No Limit:
nolimitboras.com
facebook.com/nolimitboras
twitter.com/nolimitboras
instagram.com/nolimitboras

Stina Hallhagen, project manager, +46 734-15 36 59
Shai Dahan, curator, +46 72-174 85 85

Press images for editorial use (CC-BY Anders Kihl, No Limit Borås) will be published constantly from now on. If not on spot and have special requests for press material, please contact Anders Kihl, +46 734-15 32 04

Allt börjar nu! – No Limit Street Art Borås

August 25, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

No Limit Street Art Borås pågår fullt ut 3-6 september men första konstnären är redan på plats och från den 30 augusti kommer konstnärer till Borås varje dag. Från den 1 september kan du se konstverken växa fram på de flesta platserna och väggarna.

Först på plats i Borås var Kanadensiska Laurence Vallières som gjorde en snabb start i nybyggda Orangeriet i centrala Borås redan söndagen den 23 augusti.

– Jag är verkligen glad att äntligen få träffa alla konstnärer personligen och att döma av den respons vi fått, när vi släppt var de ska måla, finns det en gigantisk följarskara som också längtar efter att få se skapandeprocessen och de färdiga verken. Med fantastiska konstnärer, bred spridning med olika typer av street art och spännande väggar och platser kan det här inte bli annat än succé, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare.

– Just nu förbereder vi väggarna och platserna runt om staden och färdigställer detaljer kring färg, liftar och en massa annat arbete ”bakom kulisserna” som krävs för att festivalen ska fungera. Det är massor av saker som sällan märks eller blir synliga men som är väldigt viktiga för att våra konstnärer ska trivas och skapa den bästa tänkbara festivalen för våra besökare. Nu börjar det på allvar och inom en vecka är flera konstnärer redan mitt i skapandeprocessen – nu ser jag mest fram emot att träffa allihop, säger projektledare Stina Hallhagen.

Preliminära datum då konstnärerna börjar skapa
(startdatumen kan förändras – håll dig uppdaterad på vår facebooksida för senaste nytt)

 • 23 augusti, Laurence Vallières (har redan börjat)
 • 30 augusti, DALeast, Logan Hicks
 • 31 augusti, David Zinn
 • 1 september, Inti, Curiot, Dulk
 • 2 september, Pichi&Avo, Robert Proch, Joe Iurato
 • 3 september, Tristan Eaton

No Limit 2015 kommer erbjuda alltifrån storskaliga muralmålningar, små träfigurer och stencilkonst till konst skapad med kritor. Festivalen 2014 fick stort mediagenomslag både i nationell och internationell media såväl digitalt som i tryckt form. No Limit är numera också med på Google Cultural Institute.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

No Limit Street art arrangeras i samarbete mellan BoråsBorås TME AB och Kulturförvaltningen, Borås Stad. Festivalen är delvis finansierad av Västra Götalandsregionen.

Mer information No Limit:
nolimitboras.com
facebook.com/nolimitboras
twitter.com/nolimitboras
instagram.com/nolimitboras

– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

– Pressbilder för användning i redaktionella sammanhang (CC-BY Anders Kihl, No Limit Borås) kommer att publiceras löpande. Har du särskilda önskemål om pressmaterial, kontakta Anders Kihl, 0734-15 32 04

It all begins now! – No Limit Street Art Borås

August 25, 2015By No Limit BoråsPressrelease

No Limit Street Art Borås is set to September 3-6th. Though the first artist already arrived and from August 30th artists arrive almost daily. From September 1st you can see work in progress on most spots and walls in Borås.

First arriving artist was Canadian Laurence Vallières and she made a fast start in the Orangery in central Borås, Sunday 23rd.

– I´m truly happy to finally meet all our artists in person and to judge from the response to our wall releases there´s a huge audience looking forward to see the participating artists work in progress and the final pieces. With faboulus artists bringing a wide spread of different styles of street art together with truly epic walls and spots I guess it could be nothing but a success this year, says curator Shai Dahan.

– Right now we´re preparing the walls around the city, finishing the last details about colours, lifts and all other stuff that runs the festival behind the scenes. It´s a lot of things that really isn´t visible in the end but is of high importance to make the artists stay in Borås a pleasent experience and in the end the best thinkable festival for the audience. It begins now and in a week most artists is in the middle of the creating process – so looking forward to that and to meet them all, says project manager, Stina Hallhagen.

Preliminary start dates for our artists
(could be subject to change – check our facebookpage for further notice)

 • 23rd of August, Laurence Vallières (already started)
 • 30th of August, DALeast, Logan Hicks
 • 31st of August, David Zinn
 • 1st of September, Inti, Curiot, Dulk
 • 2nd of September, Pichi&Avo, Robert Proch, Joe Iurato
 • 3rd of September, Tristan Eaton

No Limit 2015 will offer everything from large scale murals, small wooden figurines and stencil art to chalk paint. The festival of 2014 got a lot of media coverage both in national and international online and printed media. No Limit Street Art Borås is now also part of Google Cultural Institute.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

No Limit Street art is arranged as a cooperation between BoråsBorås TME AB and the culture department, the municipality of Borås. The festival is partly funded by Västra Götalandsregionen.

More information about No Limit:
nolimitboras.com
facebook.com/nolimitboras
twitter.com/nolimitboras
instagram.com/nolimitboras

– Stina Hallhagen, project manager, +46 734-15 36 59
– Shai Dahan, curator, +46 72-174 85 85

– Press images for editorial use (CC-BY Anders Kihl, No Limit Borås) will be published constantly from now on. If not on spot and have special requests for press material, please contact Anders Kihl, +46 734-15 32 04

Henrik Haven, internationellt erkänd fotograf av samtids- och offentlig konst, kommer till Borås för att dokumentera No Limit

August 17, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

Henrik Haven, verksam i Köpenhamn, Danmark är en väldigt uppskattad fotograf med specialisering på dokumentation av samtids- och offentlig konst, såväl när det gäller galleriutställningar, storskaliga projekt i offentlig miljö som besök i konstnärernas ateljéer. Hans foton publiceras av världens ledande magasin, bloggar och sociala nätverkssajter. Nu kommer Henrik till Borås för att rapportera från och dokumentera No Limit Street Art.

– Henrik adderar ett mervärde till No Limit, lika mycket som var och en av våra konstnärer. Hans talang och kompetens som fotograf är lika unik och respekterad som varje medverkande konstnär. Det råder ingen tvekan om att människor från hela världen kommer att se väggmålningar, men det är är Henriks öga, att fånga det på rätt sätt som kan göra skillnaden mellan att se en väggmålning och berätta hela historien. Vi vill att folk ska känna känslan och kunna följa utvecklingen. Henrik är verkligen rätt person att fånga det på det sättet, säger Shai Dahan konstnärlig ledare för No Limit.

– Konstverken som skapats och skaps under årets No Limit kommer vara kvar, åtminstone ett antal år framåt, det i sig ger dock inte alla möjlighet att uppleva dem. En omfattande dokumentation kan däremot göra det och därför är vi glada att Henrik kommer fotografera för No Limit i år, säger projektledare Stina Hallhagen.

No Limit 2015 kommer erbjuda alltifrån storskaliga muralmålningar, små träfigurer och stencilkonst till konst skapad med kritor. Festivalen 2014 fick stort mediagenomslag både i nationell och internationell media såväl digitalt som i tryckt form. No Limit är numera också med på Google Cultural Institute.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

Mer information om Henrik Haven:
http://henrikhaven.tumblr.com/
Instagram.com/henrik_haven

Mer information No Limit:
nolimitboras.com
facebook.com/nolimitboras
twitter.com/nolimitboras
instagram.com/nolimitboras

– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

International contemporary and public art photographer Henrik Haven is set to cover No Limit Borås

August 17, 2015By No Limit BoråsPressrelease

Henrik Haven, based in Copenhagen, Denmark is a very appreciated photographer specialized in documenting contemporary and public art both from gallery exhibitions, large scale public art projects and studio visits. His photos are published in the leading magazines, blogs and social networking sites all over the world. Now Henrik sets down in Borås during No Limit Street Art to cover and document the festival.

– Henrik has been an integral addition to No Limit just as much as each of our artists. His talent and expertise as a photographer is as unique as each of the participating artists and equally respected. While there is no doubt people from all over the world will see the murals completed here, it is really Henrik’s eye to capture it in the right way that can make the difference between seeing a mural and telling the story. We want people to see the entire feeling and timeline of our festival and he is surely the person to capture it in that way, says curator Shai Dahan.

– For now the paintings from No Limit will remain for several years to come, but that itself doesn´t give the opportunity for all to see them. A comprehensive documentation does that and therefor we´re very happy that Henrik will shoot for No Limit this year, says project manager Stina Hallhagen.

No Limit 2015 will offer everything from large scale murals, small wooden figurines and stencil art to chalk paint. The festival of 2014 got a lot of media coverage both in national and international online and printed media. No Limit Street Art Borås is now also part of Google Cultural Institute.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

More information about Henrik Haven:
http://henrikhaven.tumblr.com/
Instagram.com/henrik_haven

More information about No Limit:
nolimitboras.com
facebook.com/nolimitboras
twitter.com/nolimitboras
instagram.com/nolimitboras

– Stina Hallhagen, project manager, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, curator, 072-174 85 85