Laurence Vallières flyttar in på Orangeriet under No Limit

June 29, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

Den första platsen för nya verk under årets No Limit är klar. Det är kanadensiska konstnärinnan Laurence Vallières som flyttar in i Borås nybyggda mötesplats Orangeriet, mitt i vackra Stadsparken.

– Jag har svårt att tänka mig en bättre placering för Laurence. Hennes verk bygger på återvinning och skapas av gammal kartong. Det stämmer så bra med Orangeriets fokus på hållbar utveckling och miljön i huset är perfekt både för att följa skapandeprocessen och att beskåda det slutliga verket, säger Stina Hallhagen, projektledare No Limit Borås.

Laurence tillför ytterligare en dimension, och genré inom street art, till No Limit. Det blir dessutom det första verket som skapas och placeras inomhus.

– Vi är jätteglada över att få in Laurence i huset och att vi på så sätt blir en del av No Limit. Att få välkomna en konstnär som jobbar med återvunnet material ligger precis i linje med våra kärnvärden och passar mycket väl in i det vi vill att Orangeriet ska vara och kommunicera, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsansvarig Orangeriet.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

Mer information om No Limit:
nolimitboras.com
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

Mer information om Orangeriet:
orangeriet.boras.se
– Anastazia Kronberg, verksamhetsansvarig Orangeriet, 033-35 30 37

Local Inside out during No Limit Street Art Borås

June 12, 2015By No Limit BoråsPressrelease, Uncategorized

Inside out is a global street art project initiated by the French artist JR. The project transforms human identity into art. Vigorously simplified, large photos of people gathered into a gigantic mosaic of images in the town scape.

The event in Borås is a so called ”group action” – a specific local happening, independent but approved by the Inside Out-project. People in and from Borås are photographed and during the No Limit Street Art festival photos are mounted to a mosaic somewhere in the city under the watchword ”We see you”.

– Inside out is a really exciting project with an important message that has gained a lot of attention and proliferation globally. We are happy to include a local version during No Limit. It creates a symbiosis between local anchoring and commitment with the international street art scene in a very positive way, says Stina Hallhagen, project manager of No Limit Street Art.

– With “We see you” our aim is to create a piece of art together with the people of Borås, a piece where its us, the inhabitants of Borås in focus. Through the tales of people we reveal each other. About every fourth of the inhabitants of Borås has parents that are born in another country or are born in another country themselves. This are experiences that are not shown enough today. We want to rupture the myth that you must have a textile worker or a peddler in the family to call be a ”real” inhabitant of Borås, says Elin Stavåsen Brokvist, ”We see you”.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

More information about No Limit: nolimitboras.com
Stina Hallhagen, projektmanager, +46 734-15 36 59
Shai Dahan, curator, +46 721-74 85 85

More information about We See You
Elin Stavåsen Brokvist, +46 761-65 61 50

http://www.insideoutproject.net/

ABOUT THE INSIDE OUT PROJECT
Inside Out is a large-scale participatory art project that transforms messages of personal identity into pieces of artistic work. Everyone is challenged to use black and white photographic portraits to discover, reveal and share the untold stories and images of people around the world. These digitally uploaded images are made into posters and sent back to the projectʼs co-creators, for them to exhibit in their own communities. Posters can be placed anywhere, from a solitary image in an office window, to a wall of an abandoned building, or in a full stadium. These exhibitions will be documented, archived and be made available online at http://www.insideoutproject.net/. The INSIDE OUT project is a creation of the artist JR, recipient of the 2011 TED Prize (watch JR’s TED talk here).

ABOUT THE TED PRIZE
The TED Prize is awarded annually to an exceptional individual who receives $1,000,000 and the TED community’s resources and expertise to spark global change. The award offers support to build a project’s core infrastructure quickly – so that others can add their own collaborative action. The first TED Prize was awarded in 2005, born out of the TED Conference and a vision by the world’s leading entrepreneurs, innovators, and entertainers to change the world – one Wish at a time. What began as an unparalleled experiment to leverage the resources of the TED Community to spur global change has evolved into one of the most prestigious prizes. A TED Prize winner is a rare and powerful combination of someone who knows how to capture the imaginations and make a measurable impact, a visionary and a pragmatist, a dreamer and a doer. From Bono’s the ONE Campaign (’05 recipient) to Jamie Oliver’s Food Revolution (’10 recipient) and JR’s Inside Out Project (’11 recipient), the TED Prize has helped to combat poverty, take on religious intolerance, improve global health, tackle child obesity, advance education, and inspire art around the world. For more information on the TED Prize, visit www.ted.com/prize

 

 

Lokalt Inside out under No Limit Street Art Borås

June 12, 2015By No Limit BoråsUncategorized

Inside out är ett globalt gatukonstprojekt som initierats av den franske konstnären JR. Genom projektet blir den mänskliga identiteten transformerad till konst. Kraftigt förenklat, stora fotografier av människor samlas till en gigantisk mosaik av bilder i det offentliga rummet.

Evenemanget i Borås är en s k ”group action” – en specifik lokal händelse, fristående men godkänd av Inside Out-projektet. Människor i och från Borås fotograferas och under No Limit monteras fotografierna till en mosaik någonstans i staden under parollen ”We see you”.

– Inside out är otroligt spännande projekt med ett viktigt budskap som fått stor spridning globalt. Vi är väldigt glada att kunna inkludera en lokal variant under No Limit. Det skapar en symbios mellan den lokala förankringen och engagemanget tillsammans med den internationella street art scenen på ett väldigt positivt sätt, säger Stina Hallhagen, projektledare No Limit Street Art.

Fotograferingen kommer att ske under Norrbydagen, i dag den 12 juni mellan kl 13.00-20.00 då alla som vill vara med är varmt välkomna till Dalbogatan på Norrby. De som fotograferas erbjuds också att medverka vid monteringen av det gigantiska fotoverket i anslutning till No Limit 3-6 september.

– Genom “We see you” vill vi skapa ett konstverk tillsammans med boråsarna, ett konstverk där det är vi, invånarna i den här staden, som står i fokus. Genom människornas berättelser synliggör vi varandra. Ungefär var fjärde Boråsare har föräldrar eller är själva födda i ett annat land, det är erfarenheter som inte synliggörs tillräckligt idag. Vi vill spräcka myten att man måste ha textilarbetare och knallar i släkten för att få kalla sig en riktig boråsare, säger Elin Stavåsen Brokvist, ansvarig för “We see you”.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

Mer information om No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

Mer information om “We see you”
– Elin Stavåsen Brokvist, ansvarig “We see you”, 0761-65 61 50

Mer information om Inside Out
insideoutproject.net

ABOUT THE INSIDE OUT PROJECT Inside Out is a large-scale participatory art project that transforms messages of personal identity into pieces of artistic work. Everyone is challenged to use black and white photographic portraits to discover, reveal and share the untold stories and images of people around the world. These digitally uploaded images are made into posters and sent back to the projectʼs co-creators, for them to exhibit in their own communities. Posters can be placed anywhere, from a solitary image in an office window, to a wall of an abandoned building, or in a full stadium. These exhibitions will be documented, archived and be made available online at http://www.insideoutproject.net/. The INSIDE OUT project is a creation of the artist JR, recipient of the 2011 TED Prize (watch JR’s TED talk here).

ABOUT THE TED PRIZE The TED Prize is awarded annually to an exceptional individual who receives $1,000,000 and the TED community’s resources and expertise to spark global change. The award offers support to build a project’s core infrastructure quickly – so that others can add their own collaborative action. The first TED Prize was awarded in 2005, born out of the TED Conference and a vision by the world’s leading entrepreneurs, innovators, and entertainers to change the world – one Wish at a time. What began as an unparalleled experiment to leverage the resources of the TED Community to spur global change has evolved into one of the most prestigious prizes. A TED Prize winner is a rare and powerful combination of someone who knows how to capture the imaginations and make a measurable impact, a visionary and a pragmatist, a dreamer and a doer. From Bono’s the ONE Campaign (’05 recipient) to Jamie Oliver’s Food Revolution (’10 recipient) and JR’s Inside Out Project (’11 recipient), the TED Prize has helped to combat poverty, take on religious intolerance, improve global health, tackle child obesity, advance education, and inspire art around the world. For more information on the TED Prize, visit www.ted.com/prize

Stadsbyggnadspris till No Limit Street Art

June 11, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

No Limit Street Art har idag tilldelats Borås Stadsbyggnadspris i kategorin ”mark, landskap och stadsmiljö” under en prisutdelningsceremoni i Orangeriet i centrala Borås. Priset delas ut vart tredje år och lyfter goda exempel inom arkitektur och stadsbyggnad i Borås.

– Jag är väldigt glad, stolt men också ganska överraskad. När vi började arbeta med No Limit kunde nog ingen i sin vildaste fantasi gissa att det skulle leda till ett sådant här erkännande och ett stadsbyggnadspris. Att få sprida det här till de medverkande konstnärerna och fastighetsägarna blir en angenäm arbetsuppgift och jag hoppas att de verkligen tar åt sig äran, var och en, säger Stina Hallhagen, projektledare No Limit Street Art.

– Förutom att många människor älskar konsten som skapades under No Limit är det här kanske det finaste omdöme man kan få för en gatukonstfestival. Det visar verkligen vad konst i det offentliga rummet kan åstadkomma. Jag känner mig hedrad, glad och tacksamma över att vara en del i en helhet som kan skapa en så positiv förändring av stadsbilden i en stad, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

Juryns motivering:
Street art-festivalen som uppskattades så mycket att målningarna blir kvar under flera år. De fantasifulla bilderna på husfasaderna tillför en stimulerande och ny dimension till stadslandskapet. Konstverken bidrar också till att förstärka intresset för stadsrummet.

Arrangör: BoråsBorås AB
Kurator: Shai Dahan
Konstnärer: Kobra, Etam Cru, Ekta, Carolina Falkholt, The London Police, Peeta, Ollio, ECB, Isaac Cordal, Natalia Rak, Nira Dahan, Simple, Appear37.
Fastighetsägare: Åtta Hus AB, NQ Fastigheter AB, CA Fastigheter AB, Stadsporten AB, Harry Sjögren AB, BRF Svanen, Borås Stad, Tekniska Förvaltningen, Charmilla AB, Andersson & Falk Fastigheter, Marie-Louise Johansson.

Fakta om Stadsbyggnadspriset
Priset delas ut vart tredje år av Samhällsbyggnadsnämnden i Borås stad. Syftet med priset är att uppmärksamma och lyfta fram goda förebilder inom arkitektur och stadsbyggnad i Borås. Till sitt stöd för utdelning av priset har nämnden en jury som består av Samhällsbyggnadsnämndens presidium, tjänstemän inom kommunen samt representanter från media och den byggande världen.

2015 nominerades kandidater inom kategorierna:
– Bostadshus
– Näringsfastighet
– Mark, landskap och stadsmiljö
– Ombyggnad och restaurering
– Offentlig byggnad

Mer information:
– Stina Hallhagen, projektledare No Limit Street Art, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare No Limit Street Art, 072-174 85 85

No Limit Street Art awarded with prize for urban and landscape development

June 11, 2015By No Limit BoråsPressrelease

No Limit Street Art today was awarded with the municpality of Borås prize for urban and landscape development, during a prize ceremony in the brand new Orangery in the heart of Borås. The award is held every three years and points out good examples of architecture and urban development. in the town of Borås.

–       I´m happy, proud and a little surprised. When we started working with No Limit I guess none of us could imagine that it would lead to such a recognition and a prize for urban and landscape development. I´ll really be a neat duty to spread the happy news to the artists and the buildning owners and I really hope that they will credit from this, each and everyone of them, says Stina Hallhagen, project manager of No Limit Street Art.

–       Besides that many people love the art that was created during No Limit, this perhaps is the finest review a street art festival could get. It really shows what art in public spaces can achieve. I´m honored, happy and thankful of beeing a part of an entirety that could make such positive change to the townscape in a city, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

The motivation of the jury
The No Limit Street Art festival has been such appreciated that the city has decided to keep the pieces for several years to come. With imaginative paintings on the facades the festival adds a stimulating new dimension to the town scape. The pieces of art contributes to a strengthened interest for the city room.