Sagolikt när Dulk kommer till No Limit Street Art Borås

March 21, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

Dulk är en hungrig, omättlig och mångkunnig illustratör. Urban konst, illustration och grafisk design är hans områden. Inom konsten hjälper hans skruvade fantasi till att skapa konstverken. Hans stil är en explosiv kombination av influenser som t ex surrealismen eller som det överdrivet detaljrika penselarbetet på den kända målningen Flemish, allt är blandat med en bisarr, burlesk och given beröring som gör det sammansatt, direkt och mycket äkta.

– Dulk är verkligen ett starkt namn bland våra konstnärer för 2015. Etta v hans verk från 2014 hamnade på det internationella konstmagasinet Juxtapoz lista over de 20 bästa street art målningarna i världen det året. Dulk behärskar verkligen all typ av konst, allt från traditionellt tecknande till street art målningar och skulpturer. Jag är säker på att hans verk i Borås kommer bli älskat och avnjutas av många, säger curator Shai Dahan.

– Jag tror att samtliga besökare på No Limit 2015 kommer älska Dulks verk, kanske särskilt de yngre besökarna, eftersom motiven ofta innehåller figurer från sagornas värld. De muralmålningar som jag sett från Dulk är helt makalösa, detaljerade och vackra. Det kommer bli ett sant nöje att se vad han kommer måla i Borås, säger projektledare Stina Hallhagen.

Antonio tycker om att skapa konstverk med många karaktärer och berättelser baserade på hans egna drömmar och det som händer i vardagen, att blanda fakta med fiktion. För närvarande bor Antonio i Valencia, som är hans hemstad och där han arbetar dagligen som frilansande illustratör. Hans konstverk fokuserar på barnillustrationer, konstutveckling för animering, reklammaterial eller gatukonst. Han använder sin egen stil i varje media. ”Det viktigaste är stilen, känn efter själv och gläds med den”.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Dulk:
http://www.dulk.es
http://facebook.com/dulk83
http://www.instagram.com/dulk1

Mer information om No Limit:

nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

Dulk brings fairytales to No Limit Street Art Borås

March 21, 2015By No Limit BoråsPressrelease

Dulk (Antonio Segura Donat) is a hungry and insatiable all terrain illustrator. Urban art, illustration and graphic design are his fields, his twisted imagination does the rest. He has shown his work all over the world in walls as same as exhibitions. His style is an explosive combination of influences like the surrealism or the obsessive detail brushwork of Flemish painting, all mixed with a bizarre, burlesque and affectionate touch that makes it compact, direct and very honest.

– Dulk is a really strong name in our line up for 2015, one of his pieces from 2014 ended up on the international art magazine Juxtapoz list of the 20 best street art paintings in the world for that year. Dulk really masters almost any kind of art, from traditional drawing to street art murals and sculpturing. I´m sure his piece in Borås will be loved and enjoyed by many, says curator Shai Dahan.

– I think every visitor to No Limit will love Dulks work, perhaps especially the younger ones as the motifs of Dulk often contains figures from the world of fairytales. The murals I´ve seen from Dulk is totally awesome, detailed and beautiful. It will be a true pleasure to see what he creates in Borås, says project manager Stina Hallhagen.

Antonio enjoys creating compositions with lot of characters and stories based on his own dreams and everyday events, mixing fact and fiction. Nowadays Antonio is living in Valencia, his hometown, where he works day by day as freelance illustrator. His artwork is focused in children illustration, art development for animation, advertisment or street art. He works his own style in each media. “The most important is the style, feel yourself and enjoy with it”.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Dulk:
http://www.dulk.es
http://facebook.com/dulk83
http://www.instagram.com/dulk1

More information about No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, project manager, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, curator, 072-174 85 85

Chilenska muralmålaren Inti till No Limit Street Art Borås

March 18, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

Muralist som sedan 15 års ålder ägnat sig åt gatukost, speciellt graffiti. Under samma tid studerade han på Viña del Mar konstskola. Trots att han i början fick kritik för sitt konstnärliga uttyck i det offentliga rummet, fick hans konstverk pryda Valparaisos gator och byggnader. Idag finns hans konstverk spridda i städer över hela världen.

Idag lever Inti i Paris och han har etablerat sig som ett riktmärke när det gäller gatukonst, väggmålningar och internationell graffiti. Han blir ständigt inbjuden för att delta i festivaler och utställningar med anknytning till avantgardistisk konst i Sydamerika, Europa och USA.

– Inti var ett av mina toppnamn redan 2013 när vi började leta efter konstnärer till festivalen 2014. Tyvärr kunde Inti inte komma till Sverige då så jag är väldigt glad att han tackade ja till vår inbjudan den här gången. Intis verk är verkligen ikoniska och hans stora muralmålningar är både mystiska och vackra, säger curator Shai Dahan.

– Jag ser verkligen fram emot att se Intis verk i Borås. Hans kolossala muralmålningar har en särskild mystisk energi och färgerna påminner mig om latinamerikanska kulturer. Det enda jag möjligen hade kunnat önska mig nu är högre byggnader i Borås, säger projektledare Stina Hallhagen.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Inti:
https://www.facebook.com/INTI.INTI.INTI
http://instagram.com/inti_cl

Mer information om No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

Chilean muralist Inti to No Limit Street Art Borås

March 18, 2015By No Limit BoråsPressrelease

Muralist devoted to street art, specifically to graffiti, since age 15. In parallel he studied at the Fine Arts School of Viña del Mar. Despite criticism from detractors of artistic expression in public spaces, his works won a space on the streets and buildings of Valparaiso, first, and then in cities all over the world. Based in Paris right now, he has established himself as a benchmark of street art, muralism and international graffiti, being constantly invited to festivals and exhibits related to avant-garde art in South America, Europe and the United States.

Inti was born in Valparaiso, Chile 1982. Inti´s work is mainly inspired by pre-Columbian and Andean cultures, rescuing and redefining iconography and symbols that are both ancient and contemporary. Currently, we can find his mega murals in countries as diverse as Lebanon, Norway, Bolivia, Poland, Puerto Rico, France, Canada and others. The list keeps on growing with his frequent travels.

– Inti was one of my first choices back in 2013 when we started to look for artists for No Limit 2014. Unfortunately he couldn´t make it to Sweden by then so I´m really happy that he accepted our invitation this time. Inti´s work is really iconic and his large murals are both mystic and beautiful, says curator Shai Dahan.

– I´m really looking forward to see Inti´s work in Borås. His colossal murals got a special kind of mystic energy and bright colours reminding of the latin culture. The only thing I could wish for is higher buildings in Borås, says project manager Stina Hallhagen.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Inti:
https://www.facebook.com/INTI.INTI.INTI
http://instagram.com/inti_cl

More information about No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, project manager, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, curator, 072-174 85 85

Kanadensiska Laurence Vallières adderar ytterligare en dimension till No Limit Street Art Borås

March 10, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

Denna unga konstnär föddes i Québec 1986 och blev upptäckt genom sitt skapande av storskaliga kartongskulpturer. Hon har studerat visuell konst på Concordia Universitet för att sedan ytterligare utöka sitt kunnande inom keramik. Det är först efter sin examen och efter att genom konsten gjort en hemvist i Ryssland som hennes konst har disponerats inom gatukonsten. Genom att återanvända kartong som slängts kan hon skapa stora verk på plats var helst i världen hon befinner sig.

Hennes karriär startade 2012 efter att hon organiserade en show kallad Transmute för Montreals vinterfestival. på galerie d’art Yves Laroche i Montreal. Detta första steg bland den stora konstnärseliten ledde henne till sin första soloshow på galerie d’art Yves Laroche in Montreal samt att hon deltog i flera festivaler i staden. Det senast året har Vallières spenderat mycket tid utanför Kanada, utfört sin konst framför allt i USA, Frankrike och Tyskland. Nu deltar Laurence i No Limit Street Art Borås, i september.

– Laurence har fascinerat mig ändå sedan jag såg hennes verk första gången. Det faktum att hon återanvänder kartong som hon hittar på gatan eller i soptunnor är riktigt coolt. Hennes konst har många dimensioner och sättet att kombinera en djupare innebörd med glädjen och de roliga uttrycket i hennes verk imponerar verkligen på mig. Jag är glad att vi får med ytterligare ett sätt att tolka street art på ett mer skulpturellt sätt och kunna hälsa Laurence välkommen till No Limit Street Art, säger curator Shai Dahan.

– Jag tycker att Laurence verkligen adderar en ny dimension till No Limit. Hon ser inte sig själv som street art-konstnär, men hennes verk är gjorda i princip uteslutande av material från gatan. Hon och konstformen stämmer väl överens med vår önskan att bredda festivalens uttryck och hennes verk är verkligen helt underbara, säger projektledare Stina Hallhagen.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Laurence:
http://www.laurencevallieres.com/
https://www.facebook.com/lauvallierescardboard
https://instagram.com/laurenceval/
https://twitter.com/LauVallieres

Mer information om No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

​Canadian Laurence Vallières adds a new dimension to No Limit Street Art Borås

March 10, 2015By No Limit BoråsPressrelease

Born in Québec city in 1986 this young artist was discovered by the creation of large-scale sculptures in cardboard. She studied at Concordia University in visual arts before doing an exchange program in Los Angeles to further her knowledge in ceramics. It’s only after graduation and doing an artist residency in Russia that she appropriated the street art influence in her work. By using cardboard, material that she finds in abundance in the street she can create large work on the spot in every part of the world she goes.

It’s in 2012 that her carrier started after she organized a show called Transmute for the Montreal’s winter Festival. This first step in the big league lead her to her first solo show at galerie d’art Yves Laroche in Montreal and to participate to multiple festivals in the city. In the past year, Vallières has spent much time outside of Canada, showing notably in The United States, France and Germany. Now Laurence attending No Limit Street Art Borås, Sweden.

– Laurence has amazed me all the way since I first came across her work. The fact that she reuses cardboard found on the streets or in waste bins is really cool. Her work has many dimensions to me and the way she combines a deeper meaning with the epic artwork and the funny look of her pieces impresses me a lot. I´m glad to bring another way of interpreting street art in a more sculptural form and I´m really happy to have Laurence coming to No Limit Street Art, says curator Shai Dahan.

– I think that Laurence really will add a new dimension to No Limit. She doesn´t see her self as a street artis, but her pieces are made of material solely from the streets. To me she fits our line up for 2015 very well and her work is amazing, says project manager Stina Hallhagen.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Laurence:
http://www.laurencevallieres.com/
https://www.facebook.com/lauvallierescardboard
https://instagram.com/laurenceval/
https://twitter.com/LauVallieres

More information about No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, project manager, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, curator, 072-174 85 85

Mexikanske konstnären Curiot adderar sprakande färger till No Limit Street Art

March 5, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

Mexikanske kontnären Curiot skapar livfulla och färgsprakande mytiska odjur, där han kombinerar kroppsformer från djur och människor, som anspelar på Mexikanskt hantverk och folkkonst. Verken är mycket detaljrika, färgstarka, symboliska och mystiska. Inspirerad av tidiga latinamerikanska kulturer, naturen och urban samtid utforskar Curiot relationen mellan människa och natur.

Curiot bor och arbetar för närvarande i en av världens största städer, Mexico City. Hans verk har synts på såväl väggar som konstmuseer och utställningshallar världen över.

– Curiot har funnits på min personliga önskelista ända sedan jag träffade honom första gången och såg honom måla i Tyskland för några år sedan. Vad kan jag säga? Jag är verkligen glad att kunna presentera honom för våra besökare 2015. Färgerna och de antika mönstren i hans muralmålningar är verkligen fantastiska. Det är inte konstigt att många beundrare, världen över kallar honom ”El Curiot”, han är verkligen en otroligt duktig mästare med sprayburkar, säger curator Shai Dahan.

– När jag först såg Curiots verk kände jag instinktivt att jag vill ha med honom bland årets konstnärer. Hans sätt att tolka förhållandet mellan människa och natur genom en explosion av färger är helt fantastiskt. Jag längtar efter att se vad han kommer att skapa för oss I Borås, sager projektledare Stina Hallhagen.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Curiot:
https://www.facebook.com/El.Curiot
https://instagram.com/curiotli

Mer information om No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

Mexican artist Curiot adds sparkling colours to No Limit Street Art Borås

March 5, 2015By No Limit BoråsPressrelease

Mexican artist Curiot creates vibrant mythical beasts blending human and animal forms, which allude to Mexican handcrafts and folk art. The works are highly detailed, rich in colour, symbolic and mystic. Inspired from Pre-Hispanic cultures, nature and urban contemporaneity, Curiot explores the relationship between man and nature.

Curiot currently working and living in one of the largest cities of the world, Mexico City. His work has been seen on walls and exhibitions all around the world.

– Curiot has been on my personal wish list since I first met him and saw him paint in Germany a few years ago. So what can I say? I´m really happy to be able to present this artist to our visitors for 2015. The colours and ancient patterns in Curiots murals are really beautiful. It´s really no wonder a lot of admirers over the world call him “El Curiot” – he´s an insanely talented master of spray cans, says curator Shai Dahan.

– When I first saw Curiots work I instantly got the feeling that we must have him in our line up. His way of interpreting the relationship between man and nature in a real explosion of colours is really amazing. I´m so excited to see what he will create for us in Borås, says project manager Stina Hallhagen.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Curiot:
https://www.facebook.com/El.Curiot
https://instagram.com/curiotli

More information about No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, project manager, 0734-15 36 59

– Shai Dahan, curator, 072-174 85 85

Polske muralmålaren Robert Proch kommer till No Limit Street Art Borås 2015

March 4, 2015By No Limit Boråspressmeddelande

Den polske muralisten, målaren och animatören, Robert Proch, är den andra konstnären i vår presentation av konstnärer för No Limit 2015. Robert är född 1986 i Bydgoszcz Polen, men bor och arbetar numera i Poznan i Polen.

– Jag är väldigt glad över att ha Robert med bland våra konstnärer i år. Han har en speciell känsla för detaljer som man sällan ser på stora muralmålningar. Hans sätt att skapa ett motiv, ofta på ett väldigt abstrakt sätt, bygger på en teknik som få behärskar. Jag tycker verkligen mycket om hans verk, de är väldigt intressanta och ju mer du tittar på dem, desto fler inspirerande detaljer hittar man, säger curator Shai Dahan.

– Robert har ett sätt att beskriva sina verk som avbilder av ganska tråkiga vardagshändelser, jag håller absolut inte med. Jag tycker att hans muralmålningar är väldigt inspirerande, de talar verkligen till mig och sätter igång en massa tankar. Färgerna är lugna och vackra och hans verk kommer verkligen pryda vilken vägg som helst i Borås, säger projektledare Stina Hallhagen.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014. 2015 gör vi det igen. Varmt välkommen till Borås 3-6 september 2015.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande från och med nu. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Robert:
http://proch.madkittens.pl
https://www.facebook.com/prochrobert
http://instagram.com/robertproch

Mer information om No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, konstnärlig ledare, 072-174 85 85

Polish muralist Robert Proch attending No Limit Street Art Borås 2015

March 4, 2015By No Limit BoråsPressrelease

Polish muralist, painter and animator, Robert Proch is the second artist in our presentation of the line up for No Limit Street Art Borås 2015. Robert, born 1986 in Bydgoszcz Poland, currently lives and works in Poznan, Poland.

– I´m so happy to have Robert in our line up, he´s got a sense for details you seldom see in large scale murals. The way of building a motif, often in a very abstract way, with quite faded colours is a rare technique mastered by few. I really love his work, it´s really interesting and the more you look at the pieces, the more inspiring details you find, says curator Shai Dahan.

– Robert has a manner of describing his work as portraying pretty boring everyday subjects, I disagree. I think he makes very inspiring mural art that really gets to me and makes me think. The colours of his pieces is calm and beautiful and will put a lovely touch to any wall in Borås, says project manager Stina Hallhagen.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning public spaces into an outdoor exhibition. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014. 2015 we´re doing it again. A warm welcome to Borås, Sweden 3-6th of September 2015.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Robert:
http://proch.madkittens.pl
https://www.facebook.com/prochrobert
http://instagram.com/robertproch

More information about No Limit:
nolimitboras.com

– Stina Hallhagen, project manager, 0734-15 36 59
– Shai Dahan, curator, 072-174 85 85