JM Rizzi bidrar med abstrakt, expressionistisk konst under No Limit

May 23, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

James M. Rizzi mer känd som JM Rizzi är är en Dallasbaserad konstnär som influeras av abstrakta uttrycksformer, utförda med en pånyttfödd samtida twist.

JM Rizzi föddes i Brooklyn, NY 1975 och han upptäckte sin kärlek till konsten vid tidig ålder. Formad av den råa energin i staden följde han Street Art pionärernas fotspår och tog sedan examen i klassisk konst 1997 vid School of Visual Arts. Åren som följde tillbringade han på gatorna genom att sprida sina färgsprakande tolkningar i det urbana landskapet.

Han etablerade ett starkt namn både inom gatukonsten och den klassiska konsten och JM Rizzis konstverk har blivit ikoniska i hemstaden New York och även i Dallas där han numera bor. Han får uppdrag över hela världen och man kan bl a hitta hans konst i New York, San Fransisco, Los Angeles, Chicago, Hong Kong och Shanghai. Med ett bestämt uttryck när det gäller mönster, storlek och färg, komponerar JM Rizzi en magisk symfoni av rörelser och former som interagerar med varandra. Hans målningar är både allvarliga och sensuella men han offrar aldrig sin energi och modighet som han blivit känd för. Detta är konstverk utförda av en mogen konstnär i toppen av sin karriär.

– Jag fullkomligen älskar de fantastiska färgerna som JMR skapar, de har en väldigt unik emaljliknande lyster med skarpa abstrakta linjer och mjuka skuggningar. En perfekt kombination av graffiti och expressionistisk målning. Det är som en kombination av det bästa från två världar, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

– JMRs färgsättningar kommer verkligen stå ut i Borås. Verken är riktigt spännande och andas glädje. Jag gillar den balans som JMR skapar mellan abstrakt och föreställande konst bland konstnärerna som ingår i årets No Limit, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om JM Rizzi
jmrizzi.com
facebook.com/JMR.ONE.NYC
instagram.com/jmrizzi

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator

Abstract, expressionistic art of JM Rizzi to No Limit

May 23, 2017By No Limit BoråsPressrelease

James M. Rizzi known better as JM Rizzi is a Dallas-based artist whose artwork is influenced by Abstract Expressionism, executed with a Neo-Contemporary twist. Born in Brooklyn, NY in 1975, JM Rizzi discovered his love for art at an early age. Shaped by the raw energy of the city and following in the footsteps of the pioneers of street art, Rizzi pursued a degree in Fine Art from the School of Visual Arts, graduating in 1997. In the years that followed, he took to the streets, adding his colorful interpretations to the urban landscape.

Establishing a strong name in both street art and fine art, JM Rizzi’s imagery has become iconic in his native New York City as well as Dallas, where he currently resides. With major commissioned projects around the globe, his work can be found in NYC, San Francisco, Los Angeles, Chicago, Hong Kong, and Shanghai. With a determined statement on motion, scale and color, JM Rizzi composes a magical symphony of shapes and forms, all pulsating into one another. His paintings are both serious and sensual while never sacrificing the energy and fearless that he’s become known for. These are the works of a mature painter in his prime.

– I just love the amazing colors of JMR, it has got a very unique kind of enamel luster with sharp abstract lines and smooth shadings. A perfect combination of graffiti and expressionist painting, it´s like the best of both worlds, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– The colors of JMR will really stand out in the streets of Borås. The pieces are really exciting and joyfull and I´m happy to bring more balance between imaginative and abstract art in No Limit, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about JM Rizzi
jmrizzi.com
facebook.com/JMR.ONE.NYC
instagram.com/jmrizzi

More information about No Limit:
– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator

Lakwena contributes with colorful messages to No Limit

May 16, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Lakwena Maciver is a London-based artist exhibiting work internationally, both in galleries and in the public environment. Her work is inspired by adornment, and its use and power as a means of communication. Informed by decoration both aesthetically and conceptually, she explores the messages that decoration is used to communicate, its traditional use in worship and myth-making and how this translates into contemporary popular culture.

Concerned with the significance of how and who we decorate, and what this reflects about our values and beliefs, Lakwena positions kaleidoscopic colours, bold pattern and adornment as powerful signifiers to redefine and reassign value and glory. Using words as both images and as anchors of meaning, she borrows from the techniques and conventions of traditional sign-writing and contemporary graphic design.

– I first saw her work when I was painting for Art Basel in Miami in 2013. I watched her do a big mural there and fell in love with her work. After briefly meeting her, and talking to her about her work ethics, she was an obvious choice for us, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– I´m so happy to have Lakwena in our line up. This year we really managed to get a wide range of styles. The work she makes is so colorful and despite it´s really cheerful it also has a deeper meaning in the messages. I love how she combines these important messages with the vibrant colors and massive typography and graphic forms, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Lakwena
lakwena.com
facebook.com/lakwena
instagram.com/lakwena
lakwena.tumblr.com
twitter.com/lakwenamaciver

More information about No Limit:
– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator

Lakwena bidrar med färgstarka budskap under No Limit

May 16, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Den Londonbaserade konstnären Lakwena Maciver ”skyltar” med sin konst över hela världen, både på gallerier och i det offentliga rummet. Hon inspireras av budskap och använder konstens kraft som ett kommunikationsmedel.

Hon kommunicerar både genom estetisk och konceptuell konst och hon utforskar de budskap som används för att kommunicera, budskapens traditionella användning och hur dyrkade och mytomspunna budskap har omvandlats till nutida populärkultur.

Lakwena är intresserad men också oroad över vilken betydelse olika budskap har och betydelsen av hur och var vi placerar våra budskap samt hur de reflekterar våra värderingar och övertygelser. Hon använder sig av kalejdoskopiska färger och djärva mönster som kraftfulla signaler i sin konst för att omdefiniera och ge nya värden och ära i budskapen. Med hjälp av orden som blir både bilder och meningsbärare, lånar hon tekniker och konventioner av både traditionellt skylttryck och modern grafisk design.

– Jag såg hennes verk för första gången i samband med att jag själv målade på Art Basel i Miami 2013. Jag såg henne göra en stor muralmålning och blev förälskad i hennes konst direkt. Efter ett kort möte med henne och samtal om etiken i hennes verk var hon ett givet val för No Limit, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

– Jag är väldigt glad över att ha Lakwena i våra line up. I år har vi verkligen lyckats få en stor bredd av stilar. Verken hon skapar är så färgrika och trots de så skimrande färgerna finns det också en djupare mening i budskapen. Jag älskar hur hon kombinerar dessa viktiga budskap med livfulla färger, massiv typografi och grafiska uttryck och former, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Lakwena
lakwena.com
facebook.com/lakwena
instagram.com/lakwena
lakwena.tumblr.com
twitter.com/lakwenamaciver

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator

Typografi blir konst i händena på Gemma O´Brien

May 9, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Gemma O’Brien är en australiensisk konstnär som specialiserat sig på textning, illustration och typografi. Efter att ha slutfört examen i design på College of Fine Arts i Sidney, arbetade Gemma som art director på Animal Logic and Fuel VFX innan hon bestämde sig 2012 för att starta eget som kommersiell illustratör.

Hennes typografiska konstverk ter sig i olika former, från kaligrafiska penselarbeten, illustrationer och digitala tecken till storskaliga handmålade muralmålningar. Hon delar sin tid mellan annonsuppdrag, galleriutställningar, föreläsningar och att hålla i workshops om textning för hand över hela världen.

– Typografi i sig är en konstform. Gemma tar det hela ett steg längre i sina stora väggmålningar som verkligen tilltalar mig, typografifantast som jag är. Hennes konst är som en förfinad hybrid mellan typografi, reklam och traditionell skyltmålning. Med min bakgrund i reklambranschen uppskattar jag verkligen det vackra och det hantverksmässiga i Gemmas arbete, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

– Gemma adderar en helt ny genre i No Limit och ytterligare ett ursprungsland. Eftersom Borås har en lång reklambyråtradition, från postorderns glansdagar till modern e-handel, tycker jag Gemmas konst passar staden väl. Vi har säkert massor av typografifantaster och jag tror att många kommer älska hennes vackra texter, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017. 

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Gemma O´brien
gemmaobrien.com
facebook.com/mrseaves
instagram.com/mrseaves101
twitter.com/mrseaves

Mer information om No Limit:
Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
Shai Dahan, kurator

Typography becomes art in the hands of Gemma O´Brien

May 9, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Gemma O’Brien is an Australian artist specialising in lettering, illustration and typography. After completing a Bachelor of Design at the College of Fine Arts in Sydney, Gemma worked as an art director at Animal Logic and Fuel VFX before deciding to fly solo as a commercial illustrator in 2012.

Her typographic work takes on a variety of forms, from calligraphic brushwork, illustration and digital type, to large scale hand-painted murals. She splits her time between advertising commissions, gallery shows, speaking engagements, and hosting hand-lettering workshops around the world.

– Typography itself really is an artform. Gemma takes it one step further with her large scale murals that appeals strongly to me as a big typography geek. Her art is a refined hybrid of typography, advertising and traditional sign painting. With my past in the ad agency business I really appreciate the beauty and the craftsmanship in Gemmas work, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– Gemma ads a totally new genre to No Limit and yet another country of origin. As Borås has a long tradition in the ad agency business from the times when the mail order flourished to modern digital e-business, I think Gemmas art suits the city really well. We probably have a lot of typography aficionados and I think her beautiful lettering will be loved by many, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Gemma O´Brien
gemmaobrien.com
facebook.com/mrseaves
instagram.com/mrseaves101
twitter.com/mrseaves

More information about No Limit:
Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
Shai Dahan, curator

Guidade turer

May 8, 2017By No Limit BoråsUncategorized

Vi förbereder för No Limit: Artscape Edition 2020, den 17-20 september. Under tiden är du varmt välkommen att njuta av en guidning bland den offentliga konsten i Borås (både skulpturer och street art) under hela våren.

Boka din guidning idag!

 

Våra kunniga guider tar dig med på en vandring genom centrala Borås på ungefär 1,5 timmar och du får information om festivalen, verken, konstnärerna och street art kulturen.

Guideturerna utgår från Textile Fashion Center (Skaraborgsvägen 3), tar ungefär 1,5 timma och omfattar en promenad om cirka 2,5 kilometer. Guidevägen är tillgänglig med barnvagn. Biljetter köper du till en kostnad av 80 kr/person (barn och ungdom, under 18 år deltar kostnadsfritt och behöver inte boka biljett) på ticketmaster.se eller direkt vid startpunkten i mån av plats (endast Swish-betalning i anslutning till guidningen).

För att säkerställa kvalitén på guidningarna tar vi inte grupper större än 50 deltagare. Därför ber vi dig kontakta tourist@boras.com, +46 33 35 70 90 om du vill boka guidninar för större grupper, skolklasser och liknande. Vi utökar utbudet av guidningarna i takt med att de befintliga fullbokas.

Guided tours to No Limit

May 4, 2017By No Limit BoråsUncategorized

We´re preparing for the festival 17-20 September 2020 but until then you can enjoy guided tours to the public art in Borås (both Sculptures and Street Art).

Book your tour today!

Our knowledgeable guides take you for a walk through the city for approximately 1,5 h where you get information about the festival, the pieces, the artists and the street art culture.

The tour departs from Textile Fashion Center (Skaraborgsvägen 3), lasts for about 1,5 h and comprises a walk for about 2,5 kilometers. The path is accessible for strollers. Tickets are available to a cost of 80 SEK/person (childrens and adolescents, under 18 years, participates free of charge) at ticketmaster.se or at the starting point subject to availability.

To ensure the qulity of our guided tours we accept groups no larger than 50 participants in each. Therefor we kindly ask you to contact us directly, for booking of larger groups, school classes etc, tourist@boras.com, +46 33 35 70 90. We enhance the range of tours as the reservation grade gets high on the existing tours.

Lonac tar fotorealistiska muralmålningar till No Limit Borås

May 2, 2017By No Limit Boråspressmeddelande

Lonac är en kroatisk konstnär som fick sitt erkännande genom sin mästerliga teknik med sprayfärg och sina fotorealistiska muralmålningar. Som en skolad konstnär är han starkt influerad av klassisk konst, vilket man kan se i hans konstverk. Från att skapa en fotoskiss och preparera väggen till att addera de finaste sista detaljerna, formar han varje liten del med absolut hängivenhet och entusiasm.

Hans väggmålningar är nästan uteslutande gjorda med sprayfärg. Han är noggrann i utförandet och mycket harmonisk i sin komposition. Hans konst är ofta baserad på personliga minnen eller observationer men han påverkas också av skatekulturen, serier, graffiti, filmer, musik samt sociala frågor. Tillsammans med dominerande realistiska bilder innehåller hans verk ofta surrealistiska, ofta återkommande element.

– Lonac är verkligen en mästare med sprayfärg. Det är fantastiskt att se skuggningarna och detaljerna i hans verk. Jag beundrar hans fotorealistiska stil, som kan vara svår att skilja från verklighet, men jag tycker också att hans mindre mer humoristiska verk som interagerar med omgivningen är verkligt intressanta, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

– Jag älskar hur han behandlar väggar. Det är som att väggen och målningen skapar en slags symbios som är väldigt tilltalande. Med Lonac får vi representation från ytterligare ett nytt land i vår skara konstnärer och jag ser fram emot att se vad han kan åstadkomma i Borås under No Limit, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Konstnärerna för No Limit Street Art Borås kommer att släppas löpande. Håll dig uppdaterad på nolimitboras.com för vidare information.

Mer information om Lonac
facebook.com/LONACart
lonac.blogspot.com
instagram.com/lonacpot

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator

Photorealistic murals by Lonac to No Limit Street Art

May 2, 2017By No Limit BoråsPressrelease

Lonac is a Croatian artist that earned recognition with his masterful spray paint technique and photo realistic murals. As a schooled painter, he is strongly influenced by classic art, which is noticeable in his work. From creating a reference photograph, prepping the wall, to adding the finest final details, he approaches every piece with absolute dedication and devotion.

Meticulous in execution and very harmonious in their composition, his murals are almost exclusively done with spray paint. Often based on his personal memories or observations, they are influenced by skateboarding culture, comics, graffiti, movies, music, as well as social issues. Along with dominating realist imagery, his works often features surrealist, often recurring elements.

– Lonac really masters spray paint, it´s amazing to see the shadings and the details in his pieces. I admire his photorealistic style which can make it hard to distinguish it from reality, but I can also find his smaller, more humorous pieces, interacting with the surroundings really interesting, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

– I love the way he treats a wall. It´s like the wall and the painting create some kind of symbiosis that is very appealing. With Lonac we get representation from yet a new country in our line up and I look forward to see what he can achieve in Borås during No Limit, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

Artists line up will be revealed continuously from now on – stay tuned for further artists and more information.

More information about Lonac
facebook.com/LONACart
lonac.blogspot.com
instagram.com/lonacpot

More information about No Limit:
nolimitboras.com
– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator