Mer No Limit hos Google Arts & Culture

February 9, 2018By No Limit Boråspressmeddelande

Efter den första festivalen 2014 blev vi kontaktade av representanter för Google Cultural Institute*, med en önskan om att ha med No Limit i en specifik release kring Street Art. Den 17 mars 2015 släpptes verken från festivalen 2014 som en onlineutställning hos Google och nu är det dags igen.

Den 9 februari släpps utställningar för både festivalen 2017 och 2015 och nu finns så gott som samtliga verk som skapats under de tre festivalerna i onlineutställningar som hela världen kan beskåda.

– Den första releasen gav ett enormt genomslag. Vi hade närmare 5.000 unika besökare på webbplatsen för No Limit det första dygnet när utställningen släpptes hos Google. Sedan den första utställningen har det tyvärr varit tyst från Google och det är inte riktigt så att man bjuder in sig själv till medverkan hos ett av världens största företag. För ett tag sedan kom dock en ny förfrågan om vi var intresserade av att utöka med nytt innehåll. Det var vi så klart och nu är det på plats, säger Anders Kihl, digital marknadsförare Borås TME.

– No Limit har fått en extremt stor spridning och att ställa en kanal mot en annan vore nästan förmätet på något sätt. Men, det är klart att när medier som t ex Google och Huffington Post vid ett flertal tillfällen lyfter fram No Limit, betyder det lite extra. Vi vill så klart att människor ska uppleva konsten, här på plats i Borås, men det ligger också i den offentliga konstens natur att den ska vara tillgänglig. Jag tror att festivalens medverkan hos Google både kan inspirera och locka besökare till Borås, för att uppleva målningarna fullt ut, berättar Stina Hallhagen, projektledare Borås TME.

Totalt finns nu tre utställningar från samtliga års festivaler hos Google. 84 utställningsobjekt i form av fotografier och rörligt material kompletteras med beskrivande texter och exakta kartpositioner för respektive verk.

*Google Cultural Institute startade på initiativ av Google 2011. Plattformen, Google Arts & Culture (tidigare Google Art Project), syftar till att tillgängliggöra viktigt kulturellt material till så många som möjligt och att digitalt bevara det i utbildningssyfte och för att inspirera kommande generationer. Man samlar högupplösta bilder från museer, utställningar och andra konstprojekt samt presenterar 3D visualiseringar av världsarv m m, stora delar i samarbete med världskända kulturinstitutioner och museer.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014 och festivaler genomfördes även 2015 och 2017. Festivalen arrangeras av Borås TME i samarbete med Kulturförvaltningen, Borås Stad. No Limit erhöll 2015 Borås Stads Stadsbyggnadspris i kategorin ”mark, landskap och stadsmiljö”. 2017 miljödiplomerades festivalen och erhöll utmärkelsen ”Remarkable Festival” från den Europeiska festivalorganisationen EFFE samt TripAdvisor COE (Certificate of Excellence) för regelbundet utmärkta omdömen från besökare.

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
Anders Kihl, digital marknadsförare, 0734-32 75 00

More No Limit on Google Arts & Culture

February 9, 2018By No Limit BoråsPressrelease

After the first festival in 2014, we were contacted by representatives from the Google Cultural Institute*, with a request to include No Limit in a specific release about Street Art. On 17 March, 2015, the festival artworks were released as an online exhibition for Google. Now it’s time again.

On 9 February, exhibitions for both the 2017 and 2015 festivals will be released. Now you can find virtually all of the artwork created during the three festivals in online exhibitions for the whole world to see.

– The first release had a huge impact, says Anders Kihl, Digital Marketing Manager, Borås TME. We had closer to 5,000 unique visitors to the No Limit website the first day the exhibition was released on Google. Since then, it’s unfortunately been quiet from Google and it’s not like you can invite yourself to one of the world’s largest companies. Some time ago, however, they contacted us again asking if we were interested in expanding with new content. We were of course very interested, and now it’s all in place.

– No Limit has had an extremely great circulation and to put one channel against another would be almost presumptuous. But, it is clear that when media such as Google and the Huffington Post on numerous occasions feature No Limit, it’s very significant. We of course want people to experience the art, here on site in Borås, but it’s also natural for public art to be accessible for everyone. I believe the festival’s participation on Google can both inspire and attract visitors to Borås to fully experience the artwork, explains Stina Hallhagen, Project Manager, Borås TME.

In total, there are now three exhibitions on Google, from all of the festivals. 84 exhibition pieces in the form of photography and film material are completed with descriptive texts and exact positions for the respective artworks.

* Google Cultural Institute started in Google’s initiative in 2011. The platform, Google Arts & Culture (formerly Google Art Project), aims to make important cultural materials available to as many people as possible, and to digitally preserve it for educational purposes and to inspire future generations. They gather high-resolution images from museums, exhibitions and other art projects, as well as 3D visualizations of world heritage sites, etc., in large part in collaboration with world-renowned cultural institutions and museums.

No Limit is a street art festival that invites artists from all over the world to participate in the transformation of the public space and to create a giant outdoor gallery. The festival includes all types of street art, from murals to sculptures and installations. No Limit saw the light of day for the first time in September 2014, and festivals were also arranged in 2015 and 2017. The festival is organized by Borås TME in association with the Cultural Administration, Borås City. No Limit received the 2015 Borås City Urban Building Award in the category “Land, Landscape and Urban Environment”. In 2017, the festival was environmentally certified and also received the distinction “Remarkable Festival” from the European festival association EFFE, as well as the TripAdvisor Certificate of Excellence (COE) for consistently excellent reviews from visitors.

More information about No Limit:
– Stina Hallhagen, Project Manager, +46 734-32 75 05
Anders Kihl, Digital Marketing Manager, +46 734-32 75 00

Guided tours this autumn

September 12, 2017By No Limit BoråsUncategorized

 

The guided tours to the pieces from No Limit Street Art Borås 2017 continues. We offer two tours every weekend until the end of October.

Saturdays at 3 pm and Sundays at 11 am. Both departs from Textile Fashion Center. Read more and purchase your tickets at ticketmaster.se.

Main partners

Partners

Participants

AnonyMouse opens “Dunken” in Borås

September 8, 2017By No Limit BoråsPressrelease

This morning AnonyMouse opened a raps och oliv station in central Borås. From No Limit Street Art we´re more than happy that the mice have embraced our environmental diploma and invested in renewable energy sources.

With the clear motto “Expect cheese” AnonyMouse´s miniature installations rendered a huge interest over the world.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

 

AnonyMouse
instagram.com/anonymouse_mmx

More information about No Limit:
– Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, curator, 072-174 85 85

AnonyMouse öppnar “Dunken” i Borås

September 8, 2017By No Limit BoråsUncategorized

I morse öppnade AnonyMouse en raps- och olivstation i centrala Borås. Från festivalens håll är vi glada att mössen har anammat vår miljödiplomering och investerat i förnyelsebara energikällor.

Med ett solklart motto “Expect cheese” har AnonyMouse miniatyr installationer fått gigantisk uppmärksamhet världen över.

AnonyMouse
instagram.com/anonymouse_mmx

Mer information om No Limit:
– Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
– Shai Dahan, kurator, 072-174 85 85